Πολιτιστικός Τουρισμός και Εφαρμοσμένη Επικοινωνία: το παράδειγμα της Kεντρικής Μακεδονίας

Διάρκεια Προγράμματος

4 μήνες - 300 ώρες

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης                                                  

Τηλ.: 210 300 97 03  (help desk 10:00π.μ. - 6:00μ.μ.)               

Fax: 210 300 97 04

E-mail: info@kedivim-panteion.gr

Για Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Email: edu@kedivim-panteion.gr

Περίοδος Μαθημάτων
05/10/2021 - 07/02/2022
ECVET
25
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων
30.09.2021
Περιγραφή Προγράμματος

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Πολιτιστικός Τουρισμός & Εφαρμοσμένη Επικοινωνία. Το παράδειγμα της Κεντρικής Μακεδονίας» διάρκειας 300 ωρών.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση υλοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 Easy Education αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ και την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης με αριθμό αδείας 192044348.

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος υλοποιούνται σεμινάρια 300 ωρών, με σκοπό την επιμόρφωση σε θέματα που άπτονται της εφαρμοσμένης επικοινωνίας του πολιτιστικού τουρισμού και εστίαση στο παράδειγμα της Κεντρικής Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα αυτό εισάγει τους συμμετέχοντες στην έννοια του πολιτιστικού τουρισμού και τους εκπαιδεύει στην παραγωγή περιεχομένου στο διαδίκτυο και στα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Έτσι θα επιτύχουν να βελτιώσουν το branding της επιχείρησής τους, αλλά και του τόπου τους. Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν αυξημένες ικανότητες όσον αφορά τις αφηγηματικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο διαδικτυακό περιβάλλον και στα Κοινωνικά Μέσα, ώστε να αναπτύξουν στρατηγικές προσέλκυσης κοινού επιτυγχάνοντας τελικά την αφοσίωση σημαντικού αριθμού επισκεπτών.

 

Το πρόγραμμα «Πολιτιστικός Τουρισμός και Εφαρμοσμένη Επικοινωνία. Το παράδειγμα της Κεντρικής Μακεδονίας» παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, προκειμένου ο επαγγελματίας του τουρισμού ή οποιοσδήποτε ασχολείται στο ευρύτερο πεδίο της πολιτιστικής διαχείρισης να μπορεί να ανταποκριθεί στις εξατομικευμένες ανάγκες του. Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 

 • Η κατανόηση της σημασίας του Πολιτιστικού Τουρισμού.
 • Η καλύτερη γνώση του πολιτιστικού κεφαλαίου της Κεντρικής Μακεδονίας
 • Η χρήση των κατάλληλων τεχνικών ψηφιακής επικοινωνίας για την προσέλκυση κοινού
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως το mobile marketing και η παραγωγή βίντεο με κινητό, για βελτίωση του branding της επιχείρησης
 • Η αξιοποίηση δυνατοτήτων που προσφέρουν τα Κοινωνικά Μέσα για βελτίωση των αφηγηματικών τεχνικών
Θεματικές Ενότητες

1. Εισαγωγή στον Πολιτιστικό Τουρισμό και στα Κοινωνικά Μέσα (54 ώρες)

1.1. Ο Τουρισμός στην Ελλάδα

1.2. Πολιτιστικός Τουρισμός

1.3. Το νέο Επικοινωνιακό Παράδειγμα

2.  Παραγωγή περιεχομένου στο διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Αφηγηματικές τεχνικές (54 ώρες)

2.1. Η ψηφιακή αφήγηση

2.2. Η οικονομία της εμπειρίας και το storytelling στον πολιτιστικό τουρισμό

2.3. Ψηφιακή αφήγηση στα social media

 

3. Mobile marketing και παραγωγή βίντεο με κινητό (54 ώρες)

3.1. Η σημασία και ο ρόλος των smartphones

3.2. Στρατηγικό Mobile marketing στον τουρισμό

3.3. Τεχνικές παραγωγής βίντεο με κινητό μέσω προγραμμάτων όπως Filmora, iMovie, κ.ά. 

 

4. Branding επιχείρησης και τόπου (54 ώρες)

4.1. Ορισμοί και θεωρητικές προσεγγίσεις.

4.2. Μελέτες περίπτωσης για τη διαμόρφωση της ταυτότητας τόπου.  

4.3. Η περίπτωση της Κεντρικής Μακεδονίας

5. Στρατηγικές προσέλκυσης και αφοσίωσης επισκεπτών (54 ώρες)

5.1. Η επικοινωνιακή διαδικασία και το μάρκετινγκ στον πολιτιστικό τουρισμό

5.2. Ψηφιακή εποχή και δικτύωση: αλλαγές, προκλήσεις και προοπτικές για τις στρατηγικές προσέλκυσης και αφοσίωσης επισκεπτών στο πεδίο του πολιτιστικού τουρισμού

 

5.3. Το οικοσύστημα του πολιτιστικού τουρισμού και η εφαρμοσμένη επικοινωνία για την Κεντρική Μακεδονία

6. Άσκηση εφαρμοσμένης επικοινωνίας (30 ώρες)

 

 

Απόκτηση γενικών και ειδικών δεξιοτήτων ανά θεματική ενότητα:

1. Εισαγωγή στον Πολιτιστικό Τουρισμό και στα Κοινωνικά Μέσα

Γενικές δεξιότητες:

Κατανόηση της σημασίας του Πολιτιστικού Τουρισμού και των αλλαγών που επιφέρει το νέο επικοινωνιακό παράδειγμα

 

Ειδικές δεξιότητες:

Αξιολόγηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης Πολιτιστικού Τουρισμού στην Κεντρική Μακεδονία

2.  Παραγωγή περιεχομένου στο διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Αφηγηματικές τεχνικές

Γενικές δεξιότητες:

Στρατηγική σκέψη, εμβάθυνση σε ψηφιακές τεχνικές

 

Ειδικές δεξιότητες:

Πλάνο επικοινωνίας , χρήση τεχνολογιών web, χρήση κοινωνικών δικτύων

3. Mobile marketing και παραγωγή βίντεο με κινητό

Γενικές δεξιότητες:

Στρατηγική σκέψη, εμβάθυνση σε ψηφιακές τεχνικές

 

Ειδικές δεξιότητες:

Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, δημιουργία και υιοθέτηση mobile επικοινωνιακών στρατηγικών, πλάνο επικοινωνίας

4. Branding επιχείρησης και τόπου

Γενικές δεξιότητες:

Επικοινωνιακή διαχείριση και ανάδειξη ταυτότητας ενός τόπου.

 

Ειδικές δεξιότητες:

Αξιοποίηση των κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών για τη δημιουργία της εικόνας ενός τόπου. Εύρεση και ανάδειξη τοπόσημων και αξιοποίηση της ευρύτερης σημασίας μιας επιχείρησης για μια περιοχή

5. Στρατηγικές προσέλκυσης και αφοσίωσης επισκεπτών

Γενικές δεξιότητες:

Στρατηγική σκέψη, επικοινωνιακή διαχείριση

 

Ειδικές δεξιότητες:

Ανάλυση εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος για τον πολιτιστικό τουρισμό, πλάνο επικοινωνιακής στρατηγικής, αξιοποίηση κατάλληλων επικοινωνιακών μέσων, καναλιών και εργαλείων

6. Άσκηση εφαρμοσμένης επικοινωνίας

Γενικές δεξιότητες:

Αναλυτική, συνθετική και δημιουργική θεώρηση (ολιστική θεώρηση) για το πεδίο του πολιτιστικού τουρισμού με εστίαση στο παράδειγμα της Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Ειδικές δεξιότητες:

Παραγωγή εφαρμοσμένου παραδείγματος από τους καταρτιζόμενους για τον πολιτιστικό τουρισμό της Κεντρικής Μακεδονίας με βάση τις ενότητες που προηγήθηκαν

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο του πολιτισμού και του τουρισμού, όπως και σε οποιονδήποτε εργαζόμενο στο ευρύτερο πεδίο της πολιτιστικής διαχείρισης. Επιπλέον, απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση αφού παρέχονται γνώσεις που θα διευκολύνουν όσους έχουν ήδη εμπειρία σε τομείς που αφορούν τον τουρισμό αλλά και σε όσους θα ήθελαν να ασχοληθούν με τον εν λόγω τομέα.

Η παρακολούθηση του προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες, τόσο γνωστικά όσο και επαγγελματικά. Συγκεκριμένα, όλοι όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα αναμένεται να έχουν γνώση των σημαντικών αλλαγών που συντελούνται στο πεδίο του τουρισμού και της επικοινωνίας και να διαθέτουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Booking.com, TripAdvisor και Airbnb έχουν αλλάξει τα δεδομένα στον τουρισμό και προβάλλουν τη σημασία της προσωποποιημένης και αυθεντικής εμπειρίας. Η περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως και η χώρα μας γενικότερα, διαθέτουν αυξημένες δυνατότητες ανάπτυξης προγραμμάτων Πολιτιστικού Τουρισμού υψηλού επιπέδου και προστιθέμενης αξίας.

 

Χορήγηση Πιστοποιητικού

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος των 300 ωρών χορηγείται πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης και η προβλεπόμενη μοριοδότηση με 25 βαθμούς ECVET (European Credit system for Vocational Education & Training).

Μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος

Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει:

 • Τη σημασία των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και ιδιαίτερα του Πολιτιστικού
 • Τις στρατηγικές προσέλκυσης κοινού στο ψηφιακό περιβάλλον
 • Τις προκλήσεις που δημιουργούν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και η λεγόμενη οικονομία του διαμοιρασμού
 • Τη σημασία της αυθεντικής και προσωποποιημένης εμπειρίας στον Τουρισμό
 • Τις δυνατότητες που δημιουργεί η εφαρμογή της ολιστικής θεώρησης στις στρατηγικές προσέλκυσης και αφοσίωσης επισκεπτών στο παράδειγμα της Κεντρικής Μακεδονίας

Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι ικανός/ή να:

 • Αναπτύσσει πλάνο και δράσεις στο ψηφιακό περιβάλλον
 • Παράγει υψηλού επιπέδου περιεχόμενο στα Κοινωνικά Μέσα
 • Χρησιμοποιεί εργαλεία mobile marketing και παραγωγής βίντεο με κινητό
 • Αναπτύσσει συνεκτικό πλάνο και εστιασμένες στρατηγικές επικοινωνίας ανάλογα με το πλαίσιο της δραστηριοποίησής του και τους επισκέπτες στους οποίους στοχεύει
 • Χαρτογραφεί αποτελεσματικά το πεδίο του πολιτιστικού τουρισμού της περιοχής του και να παρέχει το κατάλληλο επικοινωνιακό μείγμα ως μέρος ενός παγκοσμιο-τοπικού συνόλου
Διάρκεια Προγράμματος

Διάρκεια: 4 μήνες - 300 ώρες

 

 

Περίοδος Μαθημάτων

05/10/2021 – 07/02/2022

 

Αιτήσεις έως 30/09/2021

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

Λέανδρος Νικόλαος, Καθηγητής Οικονομικών με ειδίκευση στην Οικονομία των Μέσων

Ο Νίκος Λέανδρος γεννήθηκε στον Πειραιά. Σπούδασε Οικονομικά στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ (Salford University) όπου και ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ των Οικονομικών Επιστημών. Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και Πρόεδρος του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών από τον Οκτώβριο 2016 έως τον Αύγουστο 2020. Πρόεδρος του ΚΕΔΙΒΙΜ Παντείου Πανεπιστημίου από το Σεπτέμβριο 2018 μέχρι τον Αύγουστο 2020. Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού την περίοδο Σεπτέμβριος 2010-Αύγουστος 2014.

Δίδαξε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Salford και επί σειρά ετών εργάστηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας Ελλάδος. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής των ευρωπαϊκών δράσεων COST A20 και COST A30. Eπισκέπτης Καθηγητής σε Πανεπιστήμια του εξωτερικoύ μεταξύ των οποίων στο Boston University, Paris 8, Istanbul Bilgi University, Izmir University of Economics, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Mέλος του διδακτικού προσωπικού του Διεθνούς Θερινού Σεμιναρίου της Σύρου «E-Journalism, Cultural Content and Creative Economy».

Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό επιστημονικών άρθρων κυρίως σε θέματα που αφορούν τα οικονομικά των Μέσων και την Οικονομική Ανάπτυξη. Είναι συγγραφέας των βιβλίων Μαζικά Έντυπα Επικοινωνίας στην Ελλάδα. Οικονομικές και Τεχνολογικές Προσεγγίσεις (Εκδόσεις Δελφίνι, 1992), Πολιτική Οικονομία των ΜΜΕ (Καστανιώτης, 2000), Το Διαδίκτυο. Ανάπτυξη και Αλλαγή (Καστανιώτης, 2005), Επιχειρηματικές Στρατηγικές στη Βιομηχανία των Μέσων (Καστανιώτης, 2008) και Οικονομική Κρίση και Σύγχρονη Ανάπτυξη. Η Οπτική της Πολιτικής Οικονομίας (Εκδόσεις Διόνικος, 2012). Επίσης έχει επιμεληθεί τα βιβλία: Νέες Τεχνολογίες, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Βιβλίο, μαζί με το Γιώργο Παυλίδη (Εκδόσεις Ζήτη, 2004), The Impact of Internet on the Mass Media in Europe (Abramis, 2006) και Tourism and New Media (με Z. Andreopoulou, G. Quaranta & R. Salvia), (Franco Angeli, 2016).

Εισηγητές - Εισηγήτριες

Κάπος Παναγιώτης, Πολιτιστικός Διαχειριστής (MSc)/Εκδότης, Διδάκτωρ τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου.

Ο Παναγιώτης Κάπος γεννήθηκε στην Αθήνα. Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τομέα των εκδόσεων βιβλίου, της πολιτιστικής διαχείρισης και επικοινωνίας. Το 2014 ίδρυσε και έκτοτε διευθύνει την εταιρεία εκδόσεων βιβλίων και υπηρεσιών πολιτιστικής επικοινωνίας-δημοσίων σχέσεων Creative Force / Oasis Publications. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην επιμέλεια-διόρθωση κειμένων στο έντυπο και ψηφιακό περιβάλλον, όπως και στη δημιουργία, επιμέλεια και διαχείριση περιεχομένου σε ιστότοπους και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Διευθύνει και επιμελείται, εκτός των άλλων, σειρές βιβλίων για τις Πολιτιστικές Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), τον Ψηφιακό Πολιτισμό και τον Πολιτιστικό Τουρισμό ενώ για δύο χρόνια υπήρξε υπεύθυνος έκδοσης και αρχισυντάκτης του δεκαεξασέλιδου ενθέτου «Πολιτιστικές Διαδρομές» στην εφημερίδα «ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ».

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) στη “Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων”, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Η διπλωματική του διατριβή είχε τίτλο: “Η πολιτιστική επικοινωνία στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης: διαστάσεις, προκλήσεις και μεταμορφώσεις της επικοινωνιακής διαδικασίας στους πολιτιστικούς οργανισμούς του 21ου αιώνα. Μελέτη περίπτωσης: Ο επικοινωνιακός σχεδιασμός του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών”.

Τον Μάρτιο 2021 υποστήριξε με επιτυχία τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Η ψηφιακή μετάβαση της εκδοτικής βιομηχανίας βιβλίου στο νέο οικοσύστημα αξίας και δικτύωσης: η ελληνική περίπτωση» που εκπονήθηκε στο τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει λάβει μέρος σε πολλά συνέδρια για τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές βιομηχανίες, την ψηφιακή επικοινωνία και τον Πολιτιστικό Τουρισμό, ενώ έρευνες και άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, σε διεθνείς εκθέσεις, επιστημονικά περιοδικά και βιβλία.

 

Παπαδοπούλου Λαμπρινή, Διδάκτωρ τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου

Η Λαμπρινή Παπαδοπούλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι Διδάκτορας του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και η διατριβή της εστιάζει στην αναζήτηση κι έρευνα των νέων κι εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων που αναδύονται στο πεδίο της επικοινωνίας. Οι προπτυχιακές και μεταπτυχιακές της σπουδές ολοκληρώθηκαν στο τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 Από το 2017 έως και σήμερα έχει διδάξει στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πάντειο Πανεπιστήμιο όπου κι εξακολουθεί να διδάσκει. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του Συμβουλίου της Ευρώπης με πιο πρόσφατο την εκπόνηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Human Rights Education for Legal Professionals (HELP) το οποίο είχε ως στόχο να εκπαιδεύσει δικαστικούς λειτουργούς αλλά και επαγγελματίες των ΜΜΕ σε ζητήματα ελευθερίας της έκφρασης.

Από το 2003 έως και σήμερα εργάζεται ως επαγγελματίας δημοσιογράφος (τακτικό μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης) κι έχει εργαστεί σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, τοπικές κι εθνικές εφημερίδες και ενημερωτικές ιστοσελίδες. Από το 2017 εργάζεται στην εφημερίδα Documento αρθρογραφώντας για θέματα ελευθερίας του Τύπου. 

Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό επιστημονικών άρθρων σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικό κυρίως σε θέματα που αφορούν τα επιχειρηματικά μοντέλα των Μέσων. Μέσα στο 2021 πρόκειται να εκδοθεί το βιβλίο της με θέμα «ΜΜΕ και κοινωνική οικονομία στον 21ο αιώνα».

Τριανταφύλλου Σωτήρης, Εκπαιδευτής ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Δημοσίων ΙΕΚ, Διδάκτωρ τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου.

Ο Σωτήρης Τριανταφύλλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εκπαιδευτής ενηλίκων στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Είναι Διδάκτορας του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου από το οποίο έλαβε και το μεταπτυχιακό του δίπλωμα και στο οποίο διδάσκει το μάθημα του Αθλητικού Ρεπορτάζ. Διδάσκει επίσης στο τμήμα Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και κατά το παρελθόν είχε διδάξει στο τμήμα Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.  

Το 2020 κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Τα ΜΜΕ και η δημοσιογραφία σε μετάβαση. Οι μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων στην ψηφιακή εποχή» (Εκδόσεις Δισίγμα). Από το 2012 έως το 2018 διετέλεσε πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ). Το 2014 καθιέρωσε ως πρόεδρος του ΠΣΑΤ το Σχολείο Αθλητικών Συντακτών, το οποίο έκτοτε διεξάγεται κάθε χρόνο στα εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία. Έχει επίσης δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια και δεκάδες ομιλίες και παρουσιάσεις σε συνέδρια και ημερίδες.  

Είναι αρχισυντάκτης στην ιστοσελίδα Sports3 και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αθλητικών Συντακτών (AIPS Europe) από το 2017. Από το από το 2006 έως το 2014 διετέλεσε μέλος του Μικτού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). Είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος από το 1992 και έχει εργαστεί σε ιστοσελίδες, εφημερίδες, ραδιόφωνα και τηλεοπτικούς σταθμούς. Έχει καλύψει μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις (Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια Κύπελλα και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ποδοσφαίρου) και έχει αρθρογραφήσει για σημαντικά ζητήματα, ενώ έχει διατελέσει παρουσιαστής εκπομπών, δελτίων ειδήσεων σε τηλεόραση και ραδιόφωνο. Το 2019 τιμήθηκε για την προσφορά του στη δημοσιογραφία από το Ίδρυμα Προαγωγής της Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασιλείου Μπότση.

Κόστος Προγράμματος

Η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείται είναι 500 ευρώ σε 5 δόσεις (60€ κατά την εγγραφή και το υπόλοιπο ποσό σε 4 δόσεις, οι οποίες καταβάλλονται με το πέρας κάθε μήνα του προγράμματος).

Επιπλέον, ισχύουν οι παρακάτω εκπτωτικές δυνατότητες:

 1. 25% έκπτωση για ανέργους, Μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς του δημοσίου, για Άτομα με Αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω ή σε περίπτωση πρόωρης εγγραφής (10 μέρες πριν την έναρξη).
 2. 25% έκπτωση σε περίπτωση προεξόφλησης.
 3. 25% έκπτωση για μαζικές εγγραφές σε ομάδες των 5 ατόμων και άνω.
 4. 50% για όλους όσοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει έως και 18 μήνες από την έναρξη του παρόντος οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου ή επιθυμούν να παρακολουθήσουν παράλληλα το 2ο πρόγραμμα.
 5. 50% έκπτωση για καθηγητές όλων των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
 6. 50% έκπτωση για απόφοιτους του Παντείου Πανεπιστημίου

 

Τιμολογιακή πολιτική για εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου

Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν εφόσον κατά την περίοδο εγγραφής σας ανήκετε σε μία από τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Επιστροφή διδάκτρων ΜΟΝΟ στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του φορέα, ακυρωθεί το σεμινάριο. Μετά την εγγραφή σας, καμία αίτηση επιστροφής διδάκτρων δεν εξετάζεται ούτε αξιολογείται. Τα δίδακτρα δεν χάνονται. Μπορείτε να τα αξιοποιήσετε σε επόμενο κύκλο σεμιναρίου του ίδιου θεματικού τίτλου.

 

Παροχές - Υποτροφίες

1.Σε όλα τα Προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. παρέχονται έπειτα από κλήρωση, συγκεκριμένες θέσεις Υποτροφίας ως εξής:

- Μία θέση όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι μέχρι και 20 άτομα.

- Δύο θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 21 μέχρι και 50 άτομα.

- Τρεις θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 51 μέχρι και 100

άτομα.

- Πέντε θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι άνω των 100 ατόμων.

 • Δικαιούχοι υποτροφίας είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι άνεργοι που διαθέτουν ενεργή κάρτα ανεργίας συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και πάνω.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ - ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι προς υποτροφία μπορούν να κάνουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα που επιθυμούν (εδώ).

 

2.Έκπτωση -25% στην εγγραφή σε επόμενη επιμόρφωση του Παντείου Πανεπιστημίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του, προσφέρει ποιοτικές επιμορφώσεις με συνέχεια και συνέπεια, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του σύγχρονου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, συμμετέχοντας ενεργά στη δια βίου μάθηση. 

Ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη σας δια της επιλογής των συνεργατικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου, παρέχουμε 25% έκπτωση σε οποιοδήποτε επόμενο συνεργατικό πρόγραμμα της επιλογής σας.

Δικαιούχοι της παραπάνω παροχής είναι όλοι όσοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει ένα ή και παραπάνω συνεργατικά προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου έως και 18 μήνες από την έναρξη του επόμενου κύκλου. 
* Η έκπτωση αυτή δεν αθροίζεται με άλλες εκπτώσεις

 

3. Σεμινάριο Δώρο

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι επιμορφούμενοι δικαιούνται και ένα ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ σεμινάριο, διάρκειας 100 ωρών, αξίας 175€ με τίτλο: "Οργάνωση και Σχεδιασμός Διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους", το οποίο προσφέρεται από τον συνεργαζόμενο φορέα υλοποίησης του προγράμματος.

 

4. Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστημίου 

Με την παρακολούθηση των προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου, οι επιμορφούμενοι έχουν πλήρη πρόσβαση στην βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου και άλλων ελληνικών & ξένων πανεπιστημίων, καθώς επίσης και την δυνατότητα διαδανεισμού βιβλίων. 

Τεχνικός Εξοπλισμός

Για τις ανάγκες του προγράμματος χρησιμοποιείται η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της Moodle. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό που έχει ανεβάσει ο εκπαιδευτής καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το υλικό αυτό μπορεί να είναι οποιοδήποτε αρχείο εγγράφου, εικόνας ή και βίντεο, καθώς επίσης μπορεί να είναι ιστοσελίδες σε μορφή υπερσυνδέσμων. Ακόμα μπορούν να υπάρξουν τεστ αξιολόγησης μέσα από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα οποιασδήποτε μορφής (σύντομο κείμενο, πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος κ.ά.).


Επιπλέον, παρέχεται σύγχρονη τηλεκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας του Big Blue Button, το οποίο ενσωματώνεται στο Moodle. Με το Big Blue Button ο εκπαιδευτής ορίζει online τηλεμαθήματα με τους εκπαιδευόμενους και με τη χρήση κάμερας και μικροφώνου παρέχει άμεση επικοινωνία στα συνδεδεμένα μέλη. Το Big Blue Button δίνει τη δυνατότητα ανεβάσματος παρουσίασης που θα παρουσιάζεται σύγχρονα στους εκπαιδευόμενους και διαμοιρασμού της οθόνης του εκπαιδευτή.

Τέλος, υπάρχει πεδίο chat για όσους δεν διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα άμεσης επικοινωνίας, όπως είναι η κάμερα και το μικρόφωνο.

 

Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει τη μικτή (blended) εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση, ένα συνδυασμό ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το εκπαιδευτικό υλικό.

Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού σε χρόνο και τόπο που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος καθώς και στη διεξαγωγή δραστηριοτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης. Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό του προγράμματος αναρτάται σταδιακά κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η διδασκαλία μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται σε προκαθορισμένες ζωντανές τηλεδιασκέψεις μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων μέσω της χρήσης του Big Blue Button.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα υλοποιηθούν  6 ζωντανές ψηφιακές συναντήσεις διάρκειας 2 ωρών
έκαστη με συμμετοχή, σε ορισμένες περιπτώσεις, και προσκεκλημένων ομιλητών. Το χρονοδιάγραμμα των τηλεδιασκέψεων θα ανακοινωθεί με την έναρξη του προγράμματος. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την πραγματοποίηση άσκησης εφαρμοσμένης επικοινωνίας από τους εκπαιδευόμενους (πχ δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου με αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων της περιοχής του εκπαιδευόμενου). Η κατάθεση της άσκησης και η επιτυχής αξιολόγησή της αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την πιστοποίηση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος.


Συνεργασίες