Διοίκηση Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου

Πρόεδρος του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Οικονόμου Χαράλαμπος, Καθηγητής
Αντιπρύτανης Έρευνας & Διά Βίου Μάθησης

 

Διευθυντής Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης

Δημουλάς Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Μέλη Συμβουλίου

Γεωργιάδου Βασιλική, Καθηγήτρια
Eκπρόσωπος της Σχολής Πολιτικών Επιστημών

Γκαζή Ανδρομάχη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Eκπρόσωπος της Σχολής Διεθνών Σπουδών Επικοινωνίας & Πολιτισμού

Παπαδάκη Πολυξένη, Καθηγήτρια
Eκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Οικονομίας & Δημόσιας Διοίκησης

Τουντασάκη Ειρήνη, Καθηγήτρια
Eκπρόσωπος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών