Διοίκηση Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου

Πρόεδρος του Συμβουλίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Οικονόμου Χαράλαμπος, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας
Αντιπρύτανης Έρευνας & Διά Βίου Μάθησης 

 

Διευθυντής Επιμόρφωσης

Νικόλαος Δασκαλάκης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης

 

Μέλη Συμβουλίου

Καθηγήτρια Ανθοπούλου Θεοδοσία
Σχολή Πολιτικών Επιστημών

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Καραγιαννοπούλου Χαρά
Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας & Πολιτισμού

Καθηγητής Μακρής Γεράσιμος
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Καθηγήτρια Παπαδάκη Πολυξένη
Σχολή Επιστημών Οικονομίας & Δημόσιας Διοίκησης