Διοίκηση Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου

Πρόεδρος του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Οικονόμου Χαράλαμπος, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας
Αντιπρύτανης Έρευνας & Διά Βίου Μάθησης

 

Διευθυντής Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης

Mιμής Άγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

Μέλη Συμβουλίου

Γεωργιάδου Βασιλική, Καθηγήτρια
Eκπρόσωπος της Σχολής Πολιτικών Επιστημών

Γκαζή Ανδρομάχη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Eκπρόσωπος της Σχολής Διεθνών Σπουδών Επικοινωνίας & Πολιτισμού

Παπαδάκη Πολυξένη, Καθηγήτρια
Eκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Οικονομίας & Δημόσιας Διοίκησης

Τουντασάκη Ειρήνη, Καθηγήτρια
Eκπρόσωπος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών