Αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών

Α. Προσωπικά Στοιχεία

(ηη/μμ/εεεε)
(Οδός, Αριθμός, Πόλη, Νομός, ΤΚ)
(Κινητό ή/και Σταθερό)
Φύλο

Β. Βασικός Τίτλος Σπουδών

Είδος βασικού τίτλου σπουδών
Μόνο ένα αρχείο.
Όριο 10 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: pdf.
Επισύναψη αρχείου μόνο εάν έχετε επιλέξει Β παραπάνω
Μόνο ένα αρχείο.
Όριο 10 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: pdf.

Γ. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

Είδος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
(ηη/μμ/εεεε)
Μόνο ένα αρχείο.
Όριο 10 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: pdf.
Επισύναψη αρχείου μόνο εάν έχετε επιλέξει Β παραπάνω
Μόνο ένα αρχείο.
Όριο 10 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: pdf.

Δ. Διδακτορικό Δίπλωμα

Είδος διδακτορικού διπλώματος
(ηη/μμ/εεεε)
Μόνο ένα αρχείο.
Όριο 10 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: pdf.
(επισύναψη αρχείου μόνο εάν έχετε επιλέξει Β παραπάνω)
Μόνο ένα αρχείο.
Όριο 10 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: pdf.

Ε. Πιστοποιήσεις άλλων Γνώσεων

Ξένες Γλώσσες
Γλώσσα
Επίπεδο Γνώσης
Μόνο ένα αρχείο.
Όριο 10 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: pdf.
Μόνο ένα αρχείο.
Όριο 10 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: pdf.
Πληροφορική
Μόνο ένα αρχείο.
Όριο 10 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: pdf.
Επιμορφώσεις/Καταρτίσεις
Μόνο ένα αρχείο.
Όριο 10 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: pdf.
Μέχρι 3 κατά προτίμηση αυτές με τη μεγαλύτερη διάρκεια και σε κάθε περίπτωση άνω των 25 ωρών.
Για να μπορέσει το σύστημα να κρατήσει τη μορφοποίηση του κειμένου που εισάγετε, αποφύγετε την εισαγωγή κειμένου από κειμενογράφους όπως Microsoft Office, OpenOffice κ.λπ. Το κείμενό σας θα πρέπει να εισαχθεί από μορφή .txt, σε διαφορετική περίπτωση η μορφοποίησή σας θα αλλοιωθεί.

Στ. Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Πιστοποίηση
Μόνο ένα αρχείο.
Όριο 10 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: pdf.
Μόνο ένα αρχείο.
Όριο 10 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: pdf.

Η. Επαγγελματική Εμπειρία εκτός από Εκπαίδευση Ενηλίκων

Με φθίνουσα χρονολογική σειρά (ξεκινώντας από την πλέον πρόσφατη και αναφέροντας έως 3 θέσεις εργασίας) Δεν απαιτείται επισύναψη μετάφρασης των εγγράφων που είναι στην Αγγλική γλώσσα. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι στο επισυναπτόμενο αρχείο αναφέρονται: η επωνυμία εργοδότη, το αντικείμενο εργασίας και το χρονικό διάστημα απασχόλησης.
Μόνο ένα αρχείο.
Όριο 10 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: pdf.

Θ. Διδακτική Εμπειρία σε Ενήλικες

Με φθίνουσα χρονολογική σειρά (ξεκινώντας από την πλέον πρόσφατη) Δεν απαιτείται επισύναψη μετάφρασης των εγγράφων που είναι στην Αγγλική γλώσσα. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι στο επισυναπτόμενο αρχείο αναφέρονται: η επωνυμία του εργοδότη, το αντικείμενο εργασίας, το χρονικό διάστημα απασχόλησης, καθώς και οι ώρες διδασκαλίας.
Μόνο ένα αρχείο.
Όριο 10 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: pdf.

Ι. Συγγραφικό Έργο

Στο συγκεκριμένο πεδίο καταχωρούνται ΑΝΑΦΟΡΕΣ του συγγραφικού σας έργου δηλαδή: Βιβλία/Μονογραφίες/Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά & σε Συνέδρια/Άλλες δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε στην αναφορά σας να συμπεριλαμβάνονται κατ' ελάχιστο: τίτλος, όνομα/ονόματα συγγραφέα/ων ακόμα και αν αφορά μονογραφία σας, έτος δημοσίευσης ή έκδοσης, πού έγινε η δημοσίευση, εκδοτικός οίκος (αν αφορά βιβλίο) κ.λπ. Για να μπορέσει το σύστημα να κρατήσει τη μορφοποίηση του κειμένου που εισάγετε, αποφύγετε την εισαγωγή κειμένου από κειμενογράφους όπως Microsoft Office, OpenOffice κ.λπ. Το κείμενό σας θα πρέπει να εισαχθεί από μορφή .txt, σε διαφορετική περίπτωση η μορφοποίησή σας θα αλλοιωθεί.

Κ. Θεματικά Πεδία

Επιλέξτε ΈΝΑ ή περισσότερα από τα κάτωθι θεματικά πεδία στα οποία επιθυμείτε να ενταχθείτε ως εκπαιδευτές.
Θεματικά Πεδία
Μόνο ένα αρχείο.
Όριο 15 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: pdf.
Μόνο ένα αρχείο.
Όριο 10 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: pdf.
Αποδέχομαι τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου