Έντυπα

Κ.Π.1. Έντυπο υποβολής Πρότασης

Λήψη Κ.Π.1.

Αριθμ. Πράξης 348 (Φ.Ε.Κ. 5830 τ' Β 16.11.2022.pdf)

 

Κ.Π.1α. Αίτηση προς το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για εξέταση Πρότασης

Λήψη

 

Κ.Π.2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Λήψη ΚΠ2

 

K.Π.3. Έντυπα για έναρξη Οικονομικού Αντικειμένου προς  Επιτροπή Ερευνών  Ε.Λ.Κ.Ε.

https://elke.panteion.gr/index.php/en/elke.panteion.gr/index.php/en/testimonials/46-what-we-do/122-edit-documents 

και Αριθμ. πράξης 348 (Φ.Ε.Κ. 5830/τ' Β/16.11.2022) 

 

Κ.Π.4. Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

https://e-learning.panteion.gr/form/mitroo-ekpaideyton