Έντυπα

Κ.Π.1. Έντυπο υποβολής Πρότασης

Λήψη 

 

Κ.Π.1α. Αίτηση προς το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για εξέταση Πρότασης

Λήψη

 

Κ.Π.2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Λήψη

 

K.Π.3. Έντυπα για έναρξη Οικονομικού Αντικειμένου προς  Επιτροπή Ερευνών  Ε.Λ.Κ.Ε.

https://elke.panteion.gr/index.php/en/elke.panteion.gr/index.php/en/testimonials/46-what-we-do/122-edit-documents 

 

Κ.Π.4. Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

https://e-learning.panteion.gr/form/mitroo-ekpaideyton

 

Κ.Π.5.  Προϋποθέσεις Εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων

https://e-learning.panteion.gr/sites/default/files/2021-01/kp5_mitroo.pdf