Έντυπα

Κ.Π.1. Έντυπο Υποβολής Πρότασης

Λήψη  

 

Κ.Π.1α.  Αίτηση προς το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για εξέταση Πρότασης 

Λήψη

 

Κ.Π.2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Λήψη

 

K.Π.3. Έντυπα για έναρξη Οικονομικού Αντικειμένου προς  Επιτροπή Ερευνών  Ε.Λ.Κ.Ε. 

https://elke.panteion.gr/index.php/en/elke.panteion.gr/index.php/en/testimonials/46-what-we-do/122-edit-documents

 

Κ.Π.5.  Προϋποθέσεις Εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων

https://e-learning.panteion.gr/sites/default/files/2021-01/kp5_mitroo.pdf