Συχνές ερωτήσεις

Με ποιους τρόπους διεξάγονται τα μαθήματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.;

Στα Προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου, υπάρχουν κάποια που διεξάγονται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, μέσω Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση) και κάποια που διεξάγονται διά ζώσης. Σε κάποια Προγράμματα ενδέχεται να αξιοποιείται τόσο η διά ζώσης, όσο και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Όλα τα Προγράμματα υποστηρίζονται από εκπαιδευτές, οι οποίοι είναι είτε Καθηγητές του Παντείου Πανεπιστημίου είτε εξειδικευμένοι επιστήμονες στον τομέα τους. Επίσης, σε όλα τα Προγράμματα ο/η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Παντείου Πανεπιστημίου.


Η εκπαίδευση περιλαμβάνει, αναλόγως του αντικείμενου του Προγράμματος, εκπαιδευτικό υλικό (θεωρία, παραδείγματα, ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, πρόσθετη βιβλιογραφία, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης κ.ά.) σε ηλεκτρονική μορφή ή και έντυπη, βίντεο (διαλέξεις καθηγητών), live streaming.


Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας (τύπου Moodle) και παρέχει στους/στις εκπαιδευόμενους/ες τη δυνατότητα να έχουν στον υπολογιστή τους ήχο και εικόνα, όπως επίσης, να μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στους/στις εισηγητές/τριες, είτε φωνητικά είτε γραπτά, μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας με κάμερα και μικρόφωνο.


Το εκπαιδευτικό υλικό των Προγραμμάτων διατίθεται σταδιακά και ανά θεματική ενότητα.
 

Πως μπορώ να συμμετέχω σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα;

Προκειμένου να συμμετάσχετε σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής μέσω επιλογής που θα βρείτε στο επιμέρους πρόγραμμα. Η αίτησή σας θα αξιολογηθεί και θα ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά από τη Γραμματεία του προγράμματος εντός λίγων ημερών. Στις πληροφορίες κάθε προγράμματος θα βρείτε τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτό. 

Σε περίπτωση έγκρισης της συμμετοχής σας, θα καταβάλλετε την προκαταβολή που ορίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επιλέξατε, για να μπορεί να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας σε αυτό.

Τι υποδομή απαιτείται για την χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης;

Για τη χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης απαιτούνται ένας υπολογιστής και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες απαιτείται να διαθέτουν τα εξής:

  1. Hλεκτρονικό υπολογιστή
  2. Σύνδεση ADSL για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με ελάχιστη απαιτούμενη ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο

Για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Τηλεδιασκέψεις), οι ενδιαφερόμενοι/ες προτείνεται να:

  1. Χρησιμοποιούν τον φυλλομετρητή Chrome
  2. Διαθέτουν μικρόφωνο και ακουστικά

Ενδέχεται κάποια Προγράμματα να απαιτούν επιπλέον υποδομή. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον αντίστοιχο σύνδεσμο του Προγράμματος που σας ενδιαφέρει.

Πού μπορώ να βρω άλλες πληροφορίες για τα Προγράμματα;

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στον Οδηγό Προγραμμάτων και την αναλυτική περιγραφή για κάθε Πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει, στον αντίστοιχο σύνδεσμο του Προγράμματος.