Νέες Τεχνικές και Μέθοδοι e-learning στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Αίτηση εγγραφής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Φύλο
Βασικός Κύκλος
(επιλέξτε 1 έως 3 Ειδικεύσεις)
Μόνο Ειδίκευση
(επιλέξτε 1 έως 3 Ειδικεύσεις χωρίς την παρακολούθηση
του Βασικού Κύκλου εφόσον θεωρείτε ότι κατέχετε τις γνώσεις του βασικού
κύκλου)
Αποδέχομαι τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου
Υπεύθυνη δήλωση: Η παρούσα δήλωση υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης ως προς την ορθότητα των αναγραφόμενων στοιχείων.