Νέα

05.02
Τετ
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΚΕ.ΔΙ.ΒΙΜ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ βιωματικές πρακτικές και η εφαρμογή της θετικής ψυχολογίας ΦΑΣΗ ΙΙ», σας προσκαλούμε να υποβάλετε προσφορά παροχής υπηρεσιών.
05.02
Τετ
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΚΕ.ΔΙ.ΒΙΜ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ βιωματικές πρακτικές και η εφαρμογή της θετικής ψυχολογίας», σας προσκαλούμε να υποβάλετε προσφορά παροχής υπηρεσιών