Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης

Αγαπητή/ε,

Με το παρόν ερωτηματολόγιο επιδιώκεται η συστηματική καταγραφή των απόψεων όσων ολοκλήρωσαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ Παντείου Πανεπιστημίου προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και αποτελεσματικότητά του. Προς τούτο σε παρακαλούμε να αφιερώσεις λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σου και να απαντήσεις με ειλικρίνεια στα ερωτήματα που ακολουθούν.

Από μέρους μας διαβεβαιώνουμε ότι οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον σκοπό που αναφέρεται εδώ διασφαλίζοντας την ανωνυμία και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αυτές περιέχουν.

Α. Αξιολόγηση του σκοπού, της δομής και του περιεχομένου του προγράμματος

Παρακαλούμε απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν επιλέγοντας την απάντηση της επιλογής σας, σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα βαθμού έκφρασης της προσωπικής σας άποψης: = Καθόλου, = Λίγο, = Μερικώς/μέτρια, = Σε μεγάλο βαθμό, = Σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Ερωτήσεις 1 2 3 4 5

Β. Αξιολόγηση των εκπαιδευτών του προγράμματος

Ερωτήσεις 1 2 3 4 5

Γ. Αξιολόγηση της χρησιμότητας του προγράμματος

Ερωτήσεις 1 2 3 4 5

Δ. Συνολική αποτίμηση του προγράμματος

Σας παρακαλούμε να βαθμολογήσετε συνολικά τα παρακάτω χαρακτηριστικά του προγράμματος επιλέγοντας τον βαθμό που εκφράζει την άποψή σας

1 = (κακό, ακατάλληλο, υπερβολικό)  10 = (άριστο, πολύ κατάλληλο, ανταποκρινόταν στα οφέλη που προσέφερε)

Ερωτήσεις 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Διατυπώστε ενδεχόμενες προτάσεις σας για την άμεση βελτίωση της ποιότητας ή/και της αποτελεματικότητας του προγράμματος

Χαρακτηριστικά ερωτώμενου εκπαιδευόμενου

Φύλο
Ηλικία
Επαγγελματική εμπειρία

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ