Σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας. Πρόληψη και αντιμετώπισή τους.

Αίτηση εγγραφής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Φύλο
Συμμετοχή σε Βασικό Κύκλο και Ειδίκευση/εις
(Μπορείτε να επιλέξετε από 1  έως 5 ειδικεύσεις.)
Συμμεχοχή Μόνο σε Ειδίκευση/εις
(Μπορείτε να επιλέξετε από 1 έως 5 ειδικεύσεις.)
Τύπος συμμετοχής
(Παρακαλούμε όπως επιλέξετε μία από τις δύο παραπάνω επιλογές)
Πώς μάθατε για εμάς;
Επιλογές παρακολούθησης
μπορείτε να επιλέξετε α)μόνο τον Βασικό κύκλο, β)μόνο Ειδίκευση/Ειδικεύσεις, γ)συνδυαστικά τον Βασικό κύκλο και μία ή παραπάνω από μία Ειδίκευση
Επιθυμώ την έκδοση
Αποδέχομαι τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου
Υπεύθυνη δήλωση: Η παρούσα δήλωση υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης ως προς την ορθότητα των αναγραφόμενων στοιχείων.