Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ανάλυση Συμπεριφοράς

Διάρκεια Προγράμματος

400 ώρες

 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλ. διεύθυνση αλληλογραφίας:

behavioranalysispanteion@gmail.com

 

Περίοδος Μαθημάτων
Έναρξη μαθημάτων Mάιος 2023
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων
20.05.2023
Περιγραφή Προγράμματος

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι, αφενός για τον ίδιο τον/την εκπαιδευόμενο/η, η βελτίωση της ικανότητάς του/της να ερμηνεύει επιστημονικά τους λόγους για τους οποίους ο εκάστοτε άνθρωπος, σκέφτεται, αισθάνεται και ενεργεί με τον τρόπο που τον χαρακτηρίζει και αφετέρου, όποτε οι συνθήκες το απαιτούν να παρεμβαίνει και να ρυθμίζει γεγονότα, προκειμένου να αλλάξει την πορεία αυτών των ψυχολογικών φαινομένων. Έμφαση θα δοθεί στη ρατσιστική συμπεριφορά.

Αντί να αποδίδει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά στις υποθετικές, μυστηριώδεις δραστηριότητες του νου, να ερμηνεύει το κάθε ψυχολογικό φαινόμενο  ως απόρροια μακροπρόθεσμης αλληλεπίδρασης του οργανισμού με τα φυσικά γεγονότα της ζωής του (επιβράβευση και επικρίσεις, αποδοχή και απόρριψη, επιτυχία και αποτυχία).

Θεματικές Ενότητες
 • Εισαγωγή στην ανάλυση της συμπεριφοράς και τη φυσική επιστήμη της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
 • Γιατί «ο ρατσισμός» δεν είναι η αιτία των ρατσιστικών διακρίσεων, συναισθημάτων και επιθέσεων.
 • Διάκριση της μορφής της συμπεριφοράς (τι κάνουμε) από τη λειτουργία της (γιατί το κάνουμε).
 • Διάκριση ανάμεσα σε δυο είδη συμπεριφοράς: δράσεις, στάσεις και σκέψεις (συντελεστική συμπεριφορά) και συναισθήματα (προκαλούμενη συμπεριφορά).
 • Η συντελεστική συμπεριφορά και η σχέση της με τις συνέπειές της: η αρχή της ενίσχυσης και η λειτουργική τάξη.
 • Πώς επηρεάζεται η συντελεστική συμπεριφορά από τις συνέπειές της: Διαφορική ενίσχυση, εξάλειψη της ενίσχυσης και η επαγωγή νέων μορφών δράσεων.
 • Διάκριση ανάμεσα στην θετική ενίσχυση και την αρνητική ενίσχυση.
 • Διαφορική ενίσχυση και εξάλειψη της ενίσχυσης ανάλογα το πλαίσιο: Η βάση όλης της γνώσης.
 • Η συνάρτηση τριών όρων ανάμεσα στο πλαίσιο, τη συμπεριφορά και τη συνέπεια.
 • Γενίκευση ερεθισμάτων: Γιατί πράττουμε με τον ίδιο τρόπο σε όμοιες συνθήκες.
 • Διάκριση ερεθισμάτων: Γιατί πράττουμε διαφορετικά σε διαφορετικές συνθήκες.
 • Τα ρατσιστικά χαρακτηριστικά ως διαφορικό πλαίσιο για ενίσχυση της συμπεριφοράς.
 • Ανάλυση πολύπλοκων σειριακών σχέσεων ανάμεσα σε δράσεις, τις συνέπειές τους και τις συνέπειες επακόλουθων δράσεων: Η συντελεστική αλυσίδα.
 • Κοινωνικά διασυνδεδεμένες συντελεστικές αλυσίδες.
 • Η ρατσιστική διάκριση ως κοινωνικά διασυνδεδεμένη συντελεστική αλυσίδα.
 • Διάκριση ερεθισμάτων και κίνητρα: Εξαρτημένα ενισχυτική δύναμη.
 • Γιατί μας αρέσει ότι μας αρέσει: Εξαρτημένα θετικός ενισχυτής.
 • Γιατί δεν μας αρέσει ό,τι δεν μας αρέσει: Εξαρτημένα αρνητικός ενισχυτής.
 • Αυτοπαραγόμενοι ενισχυτές: Εξαρτημένα ενισχυτική δύναμη αυτοπαραγόμενων γεγονότων.
 • Τα ρατσιστικά χαρακτηριστικά ως εξαρτημένοι ενισχυτές.
 • Διάκριση πολύπλοκων γεγονότων.
 • Προσδιοριστικοί παράγοντες της επιλεκτικής προσοχής και της επιλεκτικής μη προσοχής.
 • Ρατσιστική απόδοση ως ανεπαρκώς προσαρμοσμένη διάκριση πολύπλοκων γεγονότων.
 • Πηγές ρατσιστικής διάκρισης: Διαφορική θετική ενίσχυση.
 • Πηγές ρατσιστικής διάκρισης: Διαφορική αρνητική ενίσχυση.
 • Πηγές ρατσιστικής διάκρισης: Γενικευμένη μίμηση προτύπου.
 • Πηγές ρατσιστικής διάκρισης: Γενικευμένη τήρηση κανόνων.
 • Πηγές ρατσιστικής διάκρισης: Αυτοπαραγόμενα ερεθίσματα.
 • Πηγές ρατσιστικής διάκρισης: Συμπωματική ενίσχυση παραγόμενη από σύγχρονες δράσεις.
 • Η ρατσιστική επιθετικότητα ως αποτυχημένη λύση προβλήματος.
 • Σχέση ανάμεσα στην επιθετικότητα και την τιμωρία.
 • Πώς λειτουργεί η τιμωρία και γιατί πρέπει να αποφεύγεται, ειδικά ως συνέπεια της επιθετικότητας.
 • Η θετική ενίσχυση ασυμβίβαστων συμπεριφορών ως μια αποτελεσματική εναλλακτική παρέμβαση αντί για την τιμωρία.
Σε ποιούς απευθύνεται

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ες έχουν παρακολουθήσει την επιμόρφωση διάρκειας 24 ωρών, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, “Using Behavior Analysis for Addressing and Preventing Racism in Primary Schools”.

Διάρκεια Προγράμματος

400 ώρες

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

Καθηγητής Ρόμπερτ - Τσάρλς Μέλλον

O Ρόμπερτ - Τσάρλς Μέλλον είναι Καθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 156/τ.Γ'/02-03-2010). Ανήκει στον Τομέα Κλινικής Ψυχολογίας. Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου "Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς". 

Είναι κάτοχος Bachelor of Arts in Psychology (1977-1981) του University of North Carolina at Charlotte, U.S.A. Έχει Master of Arts in Psychology (1981-1985) University of North Carolina at Greensboro, U.S.A. δύο ειδικεύσεων: Ψυχολογία και Πειραματική Ανάλυση της Συμπεριφοράς. Είναι Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Psychology (1984-1987), University of North Carolina at Greensboro δύο ειδικεύσεωνΚλινική Ψυχολογία και Πειραματική Ανάλυση της Συμπεριφοράς

Εισηγητές - Εισηγήτριες

Μαρία Κλάδη - Κοκκίνου

Αλέξανδρος Τσώκος

Κόστος Προγράμματος

100 ευρώ | Εφάπαξ καταβολή

 

Επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων προβλέπεται δυνατότητα έκπτωσης, σύμφωνα με τα παρακάτω.  Το ποσοστό διαμορφώνεται ανά κατηγορία έκπτωσης και χωρίς δικαίωμα άθροισης κατηγοριών. Για χρήση του δικαιώματος έκπτωσης, απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου εγγράφου.

Δικαιούχοι έκπτωσης:

-25% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων σε Ανέργους/-ες, αποφοίτους του Παντείου, τρίτεκνους, πολύτεκνους και AμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%.

-50% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων σε εργαζόμενους/-ες του Παντείου Πανεπιστημίου ανεξαρτήτως της μορφής απασχόλησης σε αυτό και μέχρι 2 θέσεις ανά 40 εκπαιδευόμενους/-ες με την προϋπόθεση, ότι κατά το διάστημα διεξαγωγής του Προγράμματος και μέχρι την ολοκλήρωσή του, η σύμβαση εργασίας τους δεν έχει λήξει. 

 

Υποτροφίες:

Σε όλα τα προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Παντείου Πανεπιστημίου, παρέχονται έπειτα από κλήρωση και βάσει της ισχύουσας κοινωνικής πολιτικής εκπτώσεων, θέσεις Υποτροφίας για ανέργους, κατόχους κάρτας ανεργίας συνεχούς διαστήματος 18 μηνών και άνω.

Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Τελική εργασία.