Γυναίκες, Φύλο, Πολιτική

Διάρκεια Προγράμματος

Συνολικά 100 ώρες / Έως 4 μήνες

100 ώρες Εξ αποστάσεως (e-learning), εκ των οποίων:

69 ώρες ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

19 ώρες ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

12  ώρες ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

 

Για θέματα σπουδών, εγγραφών ή για οποιαδήποτε άλλη απορία και διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλ. δ/νση αλληλογραφίας: politikikedivim@gmail.com

 

 

Περίοδος Μαθημάτων
4 Οκτωβρίου 2022 - 29 Ιανουαρίου 2023
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων
30.09.2022
Περιγραφή Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση ενήλικων εκπαιδευόμενων (γυναικών και ανδρών) προκειμένου να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα που αναφέρονται στις έμφυλες διαστάσεις της πολιτικής, τις ιδιότητας του πολίτη και των πολιτικών δικαιωμάτων στις σύγχρονες κοινωνίες.

Στο πρόγραμμα διερευνάται η πολιτική περιθωριοποίηση και η χαμηλή συμμετοχή των γυναικών σε όργανα λήψης πολιτικών αποφάσεων και ιδιαίτερα στις δομές πολιτικής εξουσίας (κοινοβούλιο, κυβέρνηση, τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, συνδικαλιστικά όργανα, πολιτικά κόμματα κ.λπ.).

Στόχος του προγράμματος είναι επίσης η εξοικείωση νέων πολιτικών στελεχών με την αντιμετώπιση του σεξισμού στον δημόσιο λόγο και την πολιτική ζωή, όπως επίσης και με τα μέτρα και τις πολιτικές που εφαρμόζονται διεθνώς για την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα κέντρα πολιτικής εξουσίας. Η αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής ζωής αποτελεί πρόταγμα του δημοκρατικού πολιτεύματος στις σύγχρονες κοινωνίες.

Οι Εκπαιδευτικοί Στόχοι του Προγράμματος είναι οι εξής:

 • Η βιωματική και θεωρητική επιμόρφωση σε θέματα έμφυλων ρόλων, στερεότυπων και διακρίσεων που συντείνουν στη χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή.
 • Η απόκτηση σφαιρικής εικόνας για το φαινόμενο του φύλου ως συστήματος ιεραρχικών σχέσεων στην πολιτική (θεωρητικές προσεγγίσεις, ιστορικές διαδρομές, κινήματα, πολιτικές, εργαλεία). 
 • Η παροχή της απαιτούμενης τεχνογνωσίας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υποστήριξη της ισόρροπης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στην πολιτική ζωή.  
 • Η ανάπτυξη κριτικού αναστοχασμού (μέσω της διδασκαλίας, των δραστηριοτήτων, των εργαλείων, της μεθοδολογίας, και των βιωματικών εργαστηρίων) για θέματα του γυναικείου κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα, για τον ρόλο των πολιτικών που στοχεύουν στην ανατροπή των προκαταλήψεων για το φύλο, καθώς και για τις διαφορετικές εκφράσεις του σεξισμού στον δημόσιο και πολιτικό λόγο.
 • Η εξοικείωση με την ιστορική διαδρομή των διεκδικήσεων των πολιτικών δικαιωμάτων από τις γυναικείες οργανώσεις διεθνώς και στην Ελλάδα και τον ρόλο που έπαιξε ο διαχωρισμός δημόσιου και ιδιωτικού χώρου στον «αποκλεισμό» των γυναικών από την πολιτική και τα κέντρα εξουσίας.
Θεματικές Ενότητες

1.Εισαγωγή, ορισμοί, θεωρητικές προσεγγίσεις (12 ώρες)

Καλωσόρισμα, παρουσίαση του προγράμματος, βασικές οδηγίες για την εκπόνηση των εργασιών. (3 ώρες)

Συνεδρία 1.1. Βασικές και πολυπολιτισμικές θεωρίες του φύλου.  (3 ώρες)

Συνεδρία 1.2 Θεωρίες για το φύλο «Φύλο, δημοκρατία, ιδιότητα του πολίτη». (3 ώρες)

Συνεδρία 1.3 «Θεωρητικά, ερευνητικά και εμπειρικά δεδομένα για το φύλο της πολιτικής». (3 ώρες)

 

2. Ιστορία του γυναικείου και φεμινιστικού κινήματος  στην Ελλάδα: Κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα (21 ώρες)

Συνεδρία 2.1 «Οι πρώτες συλλογικότητες των γυναικών: το δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην εργασία, 19ος και 20ος αιώνας. (3 ώρες)

Συνεδρία 2.2 «Τα πολιτικά δικαιώματα των Ελληνίδων τον 20ο αιώνα. (3 ώρες)

Συνεδρία 2.3 «Το 2ο φεμινιστικό κύμα στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης Ι: Οι εκδοχές του φεμινισμού». (3 ώρες)

Συνεδρία 2.4 «Το 2ο φεμινιστικό κύμα στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης ΙΙ: οι διεκδικήσεις, οι συλλογικότητες, οι δράσεις». (3 ώρες)

Συνεδρία 2.5 «Το τρίτο και τέταρτο κύμα του φεμινιστικού κινήματος». (3 ώρες)

Συνεδρία 2.6 «1821-2021:  Αποτιμώντας τους φεμινιστικούς αγώνες για τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια στο νεοελληνικό κράτος» ΙΙ. (3 ώρες)

Συνεδρία 2.7 «Εθνικισμός, πολιτικές οπισθοδρόμησης και ο λόγος ενάντια στην ισότητα των φύλων». (3 ώρες)

 

3. Πολιτική, δημόσιος λόγος και σεξισμός (18 ώρες)

Συνεδρία 3.1 «Έμφυλα στερεότυπα, προκαταλήψεις και σεξισμός». ( 3 ώρες)

Συνεδρία 3.2 «Αναπαραστάσεις του φύλου στην πολιτική σφαίρα».   (3 ώρες)

Συνεδρία 3.3 «Πολλαπλότητα, διαθεματικότητα, σεξισμός». (3 ώρες)

Βιωματικό εργαστήριο Ι: «Φύλο Στερεότυπα και Πολιτική: Αναπαραγωγή έμφυλων φραγμών για την άσκηση γυναικείας ηγεσίας στο δημόσιο λόγο και χώρο». (3 ώρες)

Βιωματικό εργαστήριο ΙΙ: «Φύλο Στερεότυπα και Πολιτική: Σπάζοντας το φράγμα – Νέα πρότυπα ηγεσίας». (3 ώρες)

Συνεδρία 3.4 «Συζητώντας με γυναίκες πολιτικούς. Από τη θεωρία στην πράξη  Ι». (3 ώρες)

 

4. Γυναίκες, εκλογές και πολιτικές για την ισόρροπη συμμετοχή  (21 ώρες)

Συνεδρία 4.1 «Πολιτικές για την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην πολιτική (Ο.Η.Ε. και Ευρωπαϊκή Ένωση)». (3 ώρες)

Συνεδρία 4.2 «Πολιτικές για την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην πολιτική (Ελλάδα)». (3 ώρες)

Συνεδρία 4.3 «Φύλο και εκλογική συμπεριφορά μετά την μεταπολίτευση». (3 ώρες)

Συνεδρία 4.4 «Πολιτική αντιπροσώπευση των γυναικών σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο». (3 ώρες)

Συνεδρία 4.5 «Συζητώντας με γυναίκες πολιτικούς. Από τη θεωρία στην πράξη  ΙΙ. (3 ώρες)

Βιωματικό εργαστήριο IΙΙ: «Ενδυνάμωση Γυναικών και Πολιτική Ηγεσία: Η Ταυτότητα της Θηλυκής/Γυναικείας Ηγεσίας - Ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων». (3 ώρες)

Βιωματικό εργαστήριο ΙV: «Ενδυνάμωση Γυναικών και Πολιτική Ηγεσία: Γυναίκες στα κέντρα λήψης αποφάσεων – Ζωντανά παραδείγματα γυναικείας πολιτικής ηγεσίας». (3 ώρες)

Προετοιμασία των θεματικών debate 1ης , 2ης, 3ης  και 4ης ομάδας (16 ώρες)

 

5. Συμμετοχή σε debate μεταξύ των εκπαιδευομένων (12 ώρες)

5.1 Συμμετοχή σε debate ομάδα 1η (3 ώρες)

5.2 Συμμετοχή σε debate ομάδα 2η  (3 ώρες)

5.3 Συμμετοχή σε debate ομάδα 3η (3 ώρες)

5.4 Συμμετοχή σε debate ομάδα 4η (3 ώρες)

 

Σύνολο ωρών εκπαιδευτικού προγράμματος : 100

 

Σε ποιούς απευθύνεται

    Ενδεικτικές ομάδες-στόχοι στις οποίες απευθύνεται το Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:

 1. Πολίτες, άνδρες και γυναίκες, που είναι ενεργά πολιτικά στελέχη και ενδιαφέρονται για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στην πολιτική ζωή και στις δημόσιες πολιτικές.
 2. Επιστημονικό προσωπικό / επαγγελματίες πεδίου που ασχολούνται με τις πολιτικές ισότητας σε κρατικούς και πολιτειακούς θεσμούς και όργανα (Βουλή, κυβέρνηση, κόμματα, ανεξάρτητες αρχές, κλπ.).
 3. Στελέχη της δημόσιας διοίκησης που εργάζονται για την ένταξη του φύλου και της  ισότητας στις δημόσιες πολιτικές.
 4. Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των έμφυλων ζητημάτων (π.χ. Δ.ΕΠ.ΙΣ, Π.ΕΠ.ΙΣ).
 5. Στελέχη πολιτικών κομμάτων και  συνδικαλιστικών οργανώσεων, τα οποία εργάζονται για την ισότητα των φύλων.
 6. Μέλη γυναικείων και φεμινιστικών οργανώσεων και άλλων Μ.Κ.Ο., που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ισότητας των φύλων και την προώθηση των γυναικών στην πολιτική

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η Μαρία Στρατηγάκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Υπηρέτησε τον Δήμο της Αθήνας ως Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας (2014-2019) και διετέλεσε Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων (2009-2012). Εργάστηκε (1991-1999) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Τμήμα Ίσων Ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ως Γενική Διευθύντρια (1999-2002).

Ήταν επιστημονική υπεύθυνη των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων GEMIC «Φύλο, Μετανάστευση και διαπολιτισμικός διάλογος" και MIG@NET «Μετανάστευση, Φύλο και ψηφιακά Δίκτυα» που χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FP7. Διετέλεσε πρώτη Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.

Έχει δημοσιεύσει στα επιστημονικά περιοδικά Social Politics, the European Journal of Women’s Studies, και Les Cahiers du Genre.

Έχει εκδώσει τα βιβλία «Το φύλο της κοινωνικής πολιτικής» (Μεταίχμιο, 2007) και «Πολιτικές ισότητας των φύλων. ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα» (Αλεξάνδρεια 2021).  Εχει επιμεληθεί πολλούς συλλογικούς τόμους όπως ο τόμος «Εμφυλη βία. Βία κατά των γυναικών» (με τις Ντίνα Βαίου και Γεωργία Πετράκη) (Αλεξάνδρεια 2021).

Ήταν ιδρυτικό μέλος της ΔΙΟΤΙΜΑ (1989), διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (1999-2009) και είναι ιδρυτικό μέλος του πρώτου Ευρωπαϊκού Φεμινιστικού Think Tank Gender 5 plus.

Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛΕΓΥΠ).

http://www.mariastratigaki.gr/home/

Εισηγητές - Εισηγήτριες

ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΝΕΛΛΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΛΟΥ, ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΣΣΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΑΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κόστος Προγράμματος

Κόστος συμμετοχής: 300 ευρώ

 

Τρόπος καταβολής διδάκτρων: δύο (2) ισόποσες δόσεις των 150 ευρώ

 • 1η δόση στην αρχή και  2η δόση στο μέσον της διάρκειας των μαθημάτων.

 

Επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων, προβλέπεται δυνατότητα έκπτωσης σύμφωνα με τα παρακάτω. Το ποσοστό διαμορφώνεται ανά κατηγορία έκπτωσης και χωρίς δικαίωμα άθροισης κατηγοριών. Για χρήση του δικαιώματος έκπτωσης, απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου εγγράφου.

Δικαιούχοι έκπτωσης:

-25% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων σε Ανέργους/-ες, αποφοίτους του Παντείου και Άτομα με ποσοστό Αναπηρίας άνω του 50%.

-50% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων σε εργαζόμενους/-ες του Παντείου Πανεπιστημίου ανεξαρτήτως της μορφής απασχόλησης σε αυτό και μέχρι 2 θέσεις ανά 40 εκπαιδευόμενους/-ες με την προϋπόθεση, ότι κατά το διάστημα διεξαγωγής του Προγράμματος και μέχρι την ολοκλήρωσή του, η Σύμβαση Εργασίας τους δεν έχει λήξει. 

 

Υποτροφίες:

Σε όλα τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου, παρέχονται έπειτα από κλήρωση, συγκεκριμένες θέσεις Υποτροφίας για ανέργους που διαθέτουν κάρτα ανεργίας, συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και πάνω.

 

Επιστροφή διδάκτρων μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του φορέα, ακυρωθεί το σεμινάριο. 

Τεχνικός Εξοπλισμός

Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό του προγράμματος αναρτάται σταδιακά κατά τη διάρκεια του προγράμματος και περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα: Φωτογραφίες και εικόνες

 • Βίντεο
 • Κείμενα εφημερίδων (έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος), περιοδικών κ.λπ.
 • Χρήσιμες ιστοσελίδες
 • Μελέτες περίπτωσης
 • Επιστημονικό υλικό και στατιστικά δεδομένα
 • Φυλλάδια, οδηγούς κ.λπ. φορέων και οργανισμών

Το υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Η μελέτη και η εξάσκηση των συμμετεχόντων/ουσών ποικίλει ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο και βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη, αυτόνομη και ανεξάρτητη επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού και στην εκπόνηση των απαιτούμενων εργασιών.

 

Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών όλων των εκπαιδευόμενων, μέσω αξιοποίησης των ακόλουθων ενδεικτικών εκπαιδευτικών τεχνικών:

 • Μελετών περίπτωσης / case studies
 • Οπτικοακουστικού υλικού (π.χ. βίντεο, φωτογραφίες, blog κ.λπ.)
 • Κειμένων (π.χ. άρθρων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο)
 • Σεναρίων σχεδιασμού πολιτικών και επίλυσης προβλημάτων

Σεναρίων σχεδιασμού δράσεων συνηγορίας