Ποινική Διαπραγμάτευση και Λοιπές Εναλλακτικές Διαδικασίες

Διάρκεια Προγράμματος

22 ώρες

 

Σάββατο

11/05/2024

11:00-14:00 και 17:00-20:00 (6 ώρες)

Σάββατο

18/05/2024

11:00-14:00 και 17:00-20:00 (6 ώρες)

Σάββατο

25/05/2024

17:00-20:00 (3 ώρες)

Παρασκευή

31/05/2024

17.00-20.00 (3 ώρες)

Σάββατο

01/06/2024

17.00-21.00 (4 ώρες)

 

Πληροφορίες: mediation@panteion.gr

Περίοδος Μαθημάτων
11.05. - 01.06.2024
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων
10.05.2024
Περιγραφή Προγράμματος

Η εισαγωγή εναλλακτικών μορφών περάτωσης της ποινικής διαδικασίας εισήχθη ως αποτέλεσμα των καθυστερήσεων στο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης και η αξιοποίησή τους βρίσκεται στο κέντρο προσπαθειών αντιμετώπισής τους. Επιφέρει όμως η υιοθέτηση τέτοιων διαδικασιών μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που το σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης λειτουργεί, ενώ αλλάζει και ο ρόλος που τα πρόσωπα έχουν εντός αυτού.

Σκοπός του προγράμματος είναι να αναλυθεί η εξέλιξη, η λειτουργία αλλά και οι προκλήσεις τέτοιων εναλλακτικών διαδικασιών. Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν την απαραίτητη θεωρητική αλλά και πρακτική κατάρτιση  σε θεσμούς όπως η αποχή από την ποινική δίωξη υπό όρους, η ποινική διαπραγμάτευση, η ποινική συνδιαλλαγή και η ποινική διαταγή, όπως προβλέπονται στον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας μετά τις αλλαγές του ν. 5090/2024. Θα είναι σε θέση να γνωρίζουν για ποια εγκλήματα και σε ποια στάδια της διαδικασίας είναι δυνατόν να παρακαμφθεί η τακτική διαδικασία και θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να αξιοποιούν με τον βέλτιστο τρόπο τις δυνατότητες που παρέχονται από τον νόμο.

Θεματικές Ενότητες
 • Βασικές αρχές της ποινικής διαδικασίας
 • Η προδικασία μετά τον ν. 5090/2024
 • Η αποχή από την ποινική δίωξη και η αποχή από την ποινική δίωξη υπό όρους
 • Η ποινική συνδιαλλαγή
 • Η ποινική διαπραγμάτευση
 • Η ποινική διαταγή
 • Εναλλακτικές μορφές περάτωσης της διαδικασίας σε ειδικούς νόμους
 • Πρακτικά ζητήματα – ο ρόλος του συνηγόρου
 • Πρακτικά ζητήματα εφαρμογής των ρυθμίσεων από τη σκοπιά του εισαγγελικού λειτουργού
 • Εκπαίδευση στις τεχνικές επιτυχούς διαπραγμάτευσης
Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους. Απευθύνεται ακόμη σε αστυνομικούς καθώς και σε αποφοίτους νομικής, κοινωνικών και πολιτικών επιστημών αλλά και Α.Ε.Ι. που επιθυμούν να  γνωρίσουν σε βάθος την ποινική διαδικασία και να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα για τον ρόλο και τη λειτουργία των εναλλακτικών διαδικασιών.

Οφέλη παρακολούθησης

Οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με την ποινική διαδικασία και θα μελετήσουν σε βάθος τις νέες ρυθμίσεις με τις οποίες παρακάμπτεται η τακτική διαδικασία. Θα εμβαθύνουν στην αναγκαιότητα, την ιστορική εξέλιξη, τη λειτουργία αλλά και στις προκλήσεις τέτοιων διαδικασιών. Θα είναι σε θέση να γνωρίζουν για ποια εγκλήματα και σε ποια στάδια της διαδικασίας είναι δυνατή η αξιοποίηση θεσμών όπως η αποχή από την ποινική δίωξη υπό όρους, η ποινική διαπραγμάτευση, η ποινική συνδιαλλαγή και η ποινική διαταγή υπό τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Θα αναλυθούν ακόμη διεξοδικά σχετικές ρυθμίσεις σε ειδικούς νόμους, όπως για παράδειγμα, ο θεσμός της ποινικής διαμεσολάβησης στον ν. 3500/2006, όπως ισχύει μετά τις αλλαγές του ν. 5090/2024. Τέλος, θα αποκτήσουν και τα απαραίτητα θεωρητικά και πρακτικά εργαλεία, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχονται από τον νόμο.

Διάρκεια Προγράμματος

22 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

Άγγελος Μπώλος

Καθηγητής, Διευθυντής Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών

Ο Άγγελος Μπώλος είναι Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθυντής του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου και Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι Συντονιστής Διαιτησίας του «Οργανισμού Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου (ΟΔΔΕΕ)», καθώς και συνεργαζόμενος με τον «Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ)», ταυτόχρονα δε έχει διατελέσει διαιτητής σε διεθνείς και εσωτερικές διαιτησίες. 

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται το τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, το δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων, το δίκαιο των διεθνών συναλλαγών και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, ενώ διδάσκει συναφή με τα ανωτέρω μαθήματα εμπορικού δικαίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι συγγραφέας σημαντικού ήδη αριθμού μονογραφιών και επιστημονικών μελετών σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά επί θεμάτων Εμπορικού και Οικονομικού ευρύτερα Δικαίου.

Εισηγητές - Εισηγήτριες

Χαρά Χιόνη - Χότουμαν

Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος, Μεταδιδακτορική Ε-ρευνήτρια ΑΠΘ, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Προγράμματος

Η Χαρά Χιόνη-Χότουμαν, Δ.Ν.-Δικηγόρος, είναι Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Καθ’ όλη τη διάρκεια των διδακτορικών της σπουδών στη Νομική Σχολή Αθηνών υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ). Στη συνέχεια διεξήγαγε έρευνα στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου σχετικά με τα σεξουαλικά αδικήματα. Έχει εκδώσει δύο μονογραφίες με τίτλους «Τα δικαιώματα του παθόντος στην ποινική διαδικασία» και «Το αδίκημα του βιασμού». Έχει δημοσιεύσει ποικίλα άρθρα (στα αγγλικά και τα ελληνικά) και έχει πραγματοποιήσει ομιλίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο του επιστημονικού της ενδιαφέροντος για τις εναλλακτικές διαδικασίες έχει συγγράψει σχετικό κεφάλαιο για το ελληνικό δίκαιο στο βιβλίο με τίτλο «Efficiency and Bureaucratisation of Criminal Justice» από τις εκδόσεις Routledge.

 

Απόστολος Γραμμένος

Μ.Δ.Ε., Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Καθηγητής Σχολής Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ

Ο Aπόστολος Γραμμένος είναι Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών. Σπούδασε Νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και εισήχθη στην Εθνική Σχολή Δικαστών και Εισαγγελέων το έτος 2009. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο «Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση - Κατεύθυνση Ιδιωτικό Δίκαιο».

Έχει συγγράψει το βιβλίο με τίτλο «ΤΟ ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΙΣΜΑ» (Εκδ. «Νομική Βιβλιοθήκη», 2022), ενώ προσφάτως επιμελήθηκε την ερμηνεία των άρθρων 320-328 ΚΠΔ στο συλλογικό έργο «Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας» - Ερμηνεία κατ’ άρθρο (επιμ. Ζαχαριάδη, εκδ. «Νομική Βιβλιοθήκη», υπό δημοσίευση).  Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε πλήθος νομικών συνεδρίων.

Είναι μέλος της Επιτροπής της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για την κωδικοποίηση των διατάξεων του ΠΚ με όλες τις τροποποιήσεις τους που ίσχυσαν διαχρονικά.  Από το έτος 2016 είναι καθηγητής στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, έχοντας διδάξει μαθήματα δημοσίου κατηγόρου, τροχαίων ατυχημάτων και ναρκωτικών και έχει συμμετάσχει ως μέλος στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Δοκίμων της ανωτέρω Σχολής. Έχει επίσης διατελέσει επίκουρος εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς και αναπληρωτής αθλητικός εισαγγελέας. Την παρούσα χρονική στιγμή υπηρετεί στο γραφείο Γνωμοδοτήσεων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Κόστος Προγράμματος

Κόστος: 230 ευρώ. Επί των ανωτέρω διδάκτρων υφίσταται η δυνατότητα ΕΚΠΤΩΣΗΣ. Οι εκπτώσεις διαμορφώνονται αυστηρά ανά κατηγορία και χωρίς δικαίωμα άθροισης κατηγοριών, ως εξής:

 • Έκπτωση 10% : Πρόωρες εγγραφές με προεξόφληση των διδάκτρων (early birds).
 • Έκπτωση 25% : Εφόσον έχει υπάρξει συμμετοχή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα διαμεσολάβησης του Φ.Κ.Δ. του Παντείου Πανεπιστημίου.
 • Έκπτωση 25% : ΑΜΕΑ (ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%), άνεργοι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, απόφοιτοι του Παντείου Πανεπιστημίου, νέοι δικηγόροι (κάτω της 5ετίας), ασκούμενοι δικηγόροι.
 • Έκπτωση 50% : Εργαζόμενοι του Παντείου Πανεπιστημίου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Στο εν λόγω πρόγραμμα μετά από κλήρωση παρέχονται συγκεκριμένες θέσεις για ανέργους που διαθέτουν κάρτα ανεργίας συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και άνω.

Πλαίσιο συμμετοχής

1. Η εγγραφή στο πρόγραμμα καθορίζεται αποκλειστικά και μόνον από τον χρόνο υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις, έως και τη συμπλήρωση των κάθε φορά  διαθέσιμων θέσεων.

2. Η εγγραφή στο πρόγραμμα ολοκληρώνεται μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, την αποστολή των δικαιολογητικών και το τραπεζικό αποδεικτικό καταβολής της προκαταβολής του 50% των διδάκτρων, όπως αυτά προκύπτουν μετά την εκάστοτε έκπτωση. Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν αποσταλεί υποχρεωτικά στον Φορέα το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη του εκάστοτε κύκλου εκπαίδευσης. Ο υποψήφιος ενημερώνεται για την εγγραφή του με e-mail που αποστέλλει ο Φορέας.

3. Οι υποψήφιοι δύνανται να εξοφλήσουν τα δίδακτρα του προγράμματος: (α) με εφάπαξ κατάθεση του συνόλου των διδάκτρων, όπως αυτά διαμορφώνονται βάσει της εκάστοτε έκπτωσης, (β) τμηματικά και σε 2 δόσεις. Ειδικότερα, η 1η  δόση (ύψους 50%) καταβάλλεται υποχρεωτικά ως προκαταβολή στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής, η 2η δόση (ύψους 50%) καταβάλλεται με το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος. Και στις δύο περιπτώσεις η εξόφληση δύναται να πραγματοποιηθεί με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

4. Μετά την εγγραφή, τα δίδακτρα επιστρέφονται ΜΟΝΟΝ εφόσον με υπαιτιότητα του Φορέα ακυρωθεί το πρόγραμμα. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν εξετάζεται από τον Φορέα  αίτημα για την επιστροφή τους, όπως λ.χ. σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης ή μη επιτυχούς συμμετοχής στην αξιολόγηση.

5. Εφόσον δεν συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός για τον εκάστοτε κύκλο εκπαίδευσης, οι επιπλέον υποψήφιοι θα ενημερώνονται σχετικά και θα καλούνται να υποβάλουν με σειρά προτεραιότητας νέα αίτηση για συμμετοχή τους σε επόμενο κύκλο.

6. Η παρουσία των υποψηφίων καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και η συμμετοχή στην αξιολόγηση είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητή.

7. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλλει ή να ματαιώσει την έναρξη κάθε κύκλου,  σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για οποιαδήποτε αιτία.