Πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας

Διάρκεια Προγράμματος

100 ώρες

 

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας, πως δεν υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις για τον εκπαιδευτικό κύκλο που πρόκειται να ξεκινήσει  01/11/2021 και θα ολοκληρωθεί  28/02/2022. Η αίτησή σας θα αξιολογηθεί για τον ως άνω εκπαιδευτικό κύκλο μόνο σε περίπτωση ακύρωσης υποψηφιότητας, διαφορετικά θα συμπεριληφθεί κατά προτεραιότητα, στον αμέσως επόμενο εκπαιδευτικό κύκλο, ο οποίος θα ξεκινήσει  Μάρτη 2022 και θα ολοκληρωθεί Ιούνιο 2022 (οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν προσεχώς).

 

 

Για θέματα σπουδών, εγγραφών ή για οποιαδήποτε άλλη απορία και διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail: gbvkedivim@gmail.com 

 

Περίοδος Μαθημάτων
01/11/2021 - 28/02/2022
ECVET
5
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων
22.09.2021
Περιγραφή Προγράμματος

Η έμφυλη βία αποτελεί ακραία έκφραση της ανισότητας των φύλων και της άνισης κατανομή εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πρόκειται για ένα διαχρονικό και παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο εκδηλώνεται με διάφορες μορφές και πλήττει κυρίως τις γυναίκες. Παρόλο που το διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο παρέχει ένα πλαίσιο προστασίας για τα άτομα που έχουν υποστεί έμφυλη βία, το φαινόμενο εξακολουθεί να έχει ευρεία έκταση και σοβαρές επιπτώσεις σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι διαστάσεις και οι πτυχές της έμφυλης βίας απαιτούν εξειδικευμένη γνώση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, τόσο για την κατανόηση και την αναγνώριση του φαινομένου ως τέτοιου, όσο και για την ανάληψη πρωτοβουλιών για την πρόληψη και την καταπολέμησή του, καθώς και για τη διαχείριση σχετικών περιπτώσεων από επαγγελματίες του πεδίου.

Το παρόν πρόγραμμα επιμόρφωσης επιδιώκει την παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε σύγχρονα θέματα έμφυλης βίας και ισότητας των φύλων, την εμβριθή ενημέρωση και πληροφόρηση των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών σε θέματα των πολλαπλών ειδών και μορφών έμφυλης βίας, καθώς και τη δημιουργία ενός νέου στελεχιακού δυναμικού, εξειδικευμένου στα θέματα αυτά, μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της παροχής μεθοδολογικών εργαλείων, ώστε να προωθείται η αρχή της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα στοχεύει στα ακόλουθα:

 • Βιωματική/διαδραστική και θεωρητική επιμόρφωση σε θέματα έμφυλων ρόλων, στερεότυπων και διακρίσεων που συντείνουν στην ανάπτυξη του φαινομένου της έμφυλης βίας και του σεξισμού.
 • Απόκτηση σφαιρικής εικόνας για το φαινόμενο της έμφυλης βίας (θεωρητικές προσεγγίσεις, πολιτικές, εργαλεία, υποστηρικτικές υπηρεσίες κ.λπ.).
 • Παροχή της απαιτούμενης τεχνογνωσίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την προώθηση της αποτελεσματικής πρόληψης και αντιμετώπισης των πολλαπλών ειδών και μορφών έμφυλης βίας.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγνώρισης, διαχείρισης και κατάλληλης παραπομπής περιπτώσεων έμφυλης βίας.
 • Ανάπτυξη κριτικού αναστοχασμού (μέσω της διδασκαλίας, των δραστηριοτήτων, των εργαλείων, της μεθοδολογίας, και των βιωματικών εργαστηρίων) για θέματα έμφυλης βίας, με έμφαση στον δημόσιο λόγο που αναπτύσσεται για το εν λόγω φαινόμενο.

 

Για ποιον λόγο να επιλέξω αυτό το Πρόγραμμα;

Οι επιμορφώτριες/-ές του Προγράμματος διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία από τον ακαδημαϊκό χώρο, θεσμικούς φορείς ισότητας και την κοινωνία των πολιτών, και επιδιώκουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας (ειδικές στρατηγικές, τεχνικές και εργαλεία), προκειμένου οι συμμετέχοντες/-ουσες να αξιοποιήσουν την εκπαιδευτική εμπειρία στα πεδία της εργασίας/εξειδίκευσής τους, αλλά και της ζωής τους ευρύτερα.

 

Το Πρόγραμμα ακολουθεί τη διαδικασία της εξ ολοκλήρου σύγχρονης τηλεκπαίδευσης ενηλίκων με τη χρήση πολυμορφικών μεθόδων. Ειδικότερα, αξιοποιούνται εκπαιδευτικά εργαλεία που επιδιώκουν τη βιωματική/διαδραστική εμπλοκή των συμμετεχόντων/-ουσών, ενώ ενισχύεται η δυνατότητα προσωπικής και ομαδικής διεργασίας των υπό ανάπτυξη επιμέρους θεμάτων που περιλαμβάνονται στις θεματικές ενότητες.

 

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες έχουν πρόσβαση στην Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου η οποία είναι μια από τις πληρέστερες βιβλιοθήκες πολιτικών και κοινωνικών επιστημών στην Ελλάδα.

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 1: Ορισμοί, εννοιολογικές αποσαφηνίσεις και θεωρητικές προσεγγίσεις

 • Συνεδρία 1.1

  «Το φαινόμενο της έμφυλης βίας: ορισμοί, είδη και μορφές. Η έμφυλη βία τον καιρό της πανδημίας».
 • Συνεδρία 1.2

  «Έμφυλα στερεότυπα, προκαταλήψεις, έμφυλες διακρίσεις και σεξισμός».
 • Συνεδρία 1.3

  «Πατριαρχία και έμφυλη βία: Οι ριζοσπαστικές φεμινιστικές προσεγγίσεις».
 • Συνεδρία 1.4

  «Διαθεματικές προσεγγίσεις και διαστάσεις της έμφυλης βίας».
 • Βιωματικό εργαστήριο «Η βία μέσα μας» Ι:

  «Αδιόρατες αναπαραγωγές και επιτελέσεις έμφυλων διακρίσεων και τοξικότητας».
 • Βιωματικό εργαστήριο «Η βία μέσα μας» ΙΙ:

  « Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς στην καθημερινή μας πράξη; (στρατηγικές, τεχνικές και εργαλεία αντιμετώπισής τους».

Ενότητα 2: Οι όψεις της βίας κατά των γυναικών

 • Συνεδρία 2.1

  «Ενδο-οικογενειακή βία κατά των γυναικών: Η περίπτωση της συζυγικής/συντροφικής κακοποίησης».
 • Συνεδρία 2.2

  «Γυναικοκτονίες: Η πιο ακραία εκδήλωση της έμφυλης βίας».
 • Συνεδρία 2.3

  «Σεξουαλική παρενόχληση κατά των γυναικών στον κόσμο της εργασίας και στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα».
 • Συνεδρία 2.4

  «Βιασμός κατά των γυναικών και ζητήματα σεξουαλικής συναίνεσης».
 • Συνεδρία 2.5

  «Παράνομη διακίνηση και εμπορία γυναικών με σκοπό την οικονομική/σεξουαλική εκμετάλλευση (trafficking)».

Ενότητα 3:Έμφυλη βία, δημόσιος λόγος και νέες φεμινιστικές προσεγγίσεις

 • Συνεδρία 3.1

  «Το κίνημα #metoo στην Ελλάδα».
 • Συνεδρία 3.2

  «Ο ρόλος της ActionAid κατά της έμφυλης βίας και ζητήματα συνηγορίας».
 • Βιωματικό εργαστήριο

  «Έμφυλες αναπαραστάσεις της βίας στον δημόσιο λόγο».
 • Βιωματικό εργαστήριο «Ζώντας σε μια νέα έμφυλη εποχή» Ι

  «Από την κανονικότητα, στη χειραφέτηση και τον αυτοπροσδιορισμό».
 • Βιωματικό εργαστήριο «Ζώντας σε μια νέα έμφυλη εποχή» ΙΙ

  «Εξερεύνηση, πειραματισμός και ανακατασκευή νέων υγιών εκφάνσεων αρρενωπότητας και θηλυκότητας».

Ενότητα 4: Νομοθετικό πλαίσιο, πολιτικές και σχεδιασμός δράσεων για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας

 • Συνεδρία 4.1

  «Πολιτικές για τη βία κατά των γυναικών σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο».
 • Συνεδρία 4.2

  «Σχεδιασμός πολιτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών».
 • Συνεδρία 4.3

  «Νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη σεξουαλική παρενόχληση κατά των γυναικών».
 • Συνεδρία 4.4

  «Νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ενδοoικογενειακή βία κατά των γυναικών».
 • Συνεδρία 4.5

  «Η σκοπιμότητα και η λειτουργία του πανελλαδικού Δικτύου υποστηρικτικών δομών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών».
 • Συνεδρία 4.6

  «Η συμβουλευτική στήριξη των κακοποιημένων γυναικών με την οπτική του φύλου» Ι
 • Συνεδρία 4.7

  «Η συμβουλευτική στήριξη των κακοποιημένων γυναικών με την οπτική του φύλου» ΙΙ
Σε ποιούς απευθύνεται
 1. Άτομα που δραστηριοποιούνται στο πεδίο προάσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων (π.χ. μέλη φεμινιστικών και γυναικείων οργανώσεων, LBTQI + κοινότητα, ΜΚΟ, κ.ά.).
 2. Επιστημονικό προσωπικό / επαγγελματίες πεδίου που ασχολούνται με τη στήριξη ατόμων που έχουν υποστεί έμφυλη βία (π.χ. στελέχη των δομών του πανελλαδικού Δικτύου δομών (Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες φιλοξενίας, τηλεφωνική γραμμή SOS), υγειονομικό προσωπικό, προσωπικό αστυνομικών και δικαστικών αρχών, κοινωνικές/-οί λειτουργοί, δικηγόροι/νομικοί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, κ.λπ.).
 3. Άτομα που ασχολούνται με τη στήριξη γυναικών που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (π.χ. κοινωνικές υπηρεσίες, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και εποπτευόμενοι φορείς, κ.λπ.).
 4. Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των ζητημάτων φύλου (π.χ. Γραφεία Ισότητας, ΔΕΠΙΣ, ΠΕΠΙΣ κ.λπ.).
 5. Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων οι οποίες/-οι ενδιαφέρονται για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.
 6. Στελέχη πολιτικών κόμματων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και συνεταιριστικών επιχειρήσεων, τα όποια στηρίζουν την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.
 7. Εργαζόμενες/-οι στο πεδίο της επικοινωνίας και της διαφήμισης που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν τις θεσμικές επιταγές για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.
 8. Πολίτες, άνδρες και γυναίκες, που ενδιαφέρονται για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ - Κίνητρα για την Επαγγελματική Εξέλιξη των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος εκδίδεται το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκτός από τον ιδιωτικό τομέα, δύναται να αποδώσει ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως κάθε φορά θα ισχύουν τα κριτήρια μοριοδότησης στην εκάστοτε μελλοντική Προκήρυξη Προσλήψεων. Τέλος, σε ότι αφορά τις προαγωγές στελεχών του Δημοσίου Τομέα[1] σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3839/2010[2] μοριοδοτείται με 1 μόριο ανά ημέρα επιμόρφωσης.

Λόγω της δημόσιας ιδιότητας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου, η απόκτηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης, δύναται να μοριοδοτηθεί ανάλογα με την εκάστοτε Προκήρυξη (Προσλήψεις Α.Σ.Ε.Π., Κρίσεις & Αξιολογήσεις Προϊσταμένων και Στελεχών Δημοσίου Τομέα κ.ά.).

Επίσης, παρέχει μοριοδότηση στις Προκηρύξεις για την ένταξη στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων Μετα-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων (π.χ.: Ι.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., Κ.Δ.Β.Μ. κ.λπ.).

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Παντείου Πανεπιστημίου εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (European Credit System for Vocational Education and Training = ECVET), το οποίο ακολουθεί τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET). Το εν λόγω Ευρωπαϊκό Σύστημα αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.

Η εφαρμογή του ECVET στο ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου περιλαμβάνει: α) την περιγραφή των τίτλων σπουδών σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων με την απόδοση βαθμών ECVET και β) τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.

Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος αντιστοιχεί σε 5 μονάδες ECVET.

 

 

 


[1] ΒΛ.ΣΧΕΤ.: Ν.3528/2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 47  Υπηρεσιακή εκπαίδευση 1. Η υπηρεσιακή εκπαίδευση είναι δικαίωμα του υπαλλήλου. Η εκπαίδευση γίνεται με τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Η μετεκπαίδευση έχει ως σκοπό την απόκτηση από τον υπάλληλο των ειδικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων του. Γίνεται σε φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ιδίως σε Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

[2] Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3839/2010, μοριοδοτείται η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και άλλες σχολές του Δημοσίου, καθώς και αυτή που παρέχεται από Πανεπιστήμια ή T.E.I, ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό: μέχρι 50 μόρια (ανά ημέρα επιμόρφωσης ένα (1) μόριο με ανώτατο όριο τα 50 μόρια).

 

Διάρκεια Προγράμματος

Σύνολο ωρών: 100 ώρες

Ημερομηνία έναρξης υλοποίησης: 01/11/2021

Ημερομηνία λήξης υλοποίησης: 28/02/2022

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

Μαρία Στρατηγάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής

Η Μαρία Στρατηγάκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου και διευθύντρια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Φύλο, κοινωνία, πολιτική» στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ήταν επιστημονική υπεύθυνη ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων για το φύλο, την μετανάστευση και τις πολιτικές ισότητας στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του οποίου υπήρξε η πρώτη Διευθύντρια (2006-2009). Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας στο Δήμο Αθηναίων (2014-2019) και Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων (2009-2012). Εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1991-1999) και στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ως Γενική Διευθύντρια (1999-2002). Είναι ιδρυτικό μέλος του πρώτου ευρωπαϊκού φεμινιστικού think tank Gender 5 Plus και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛΕΓΥΠ). 

Εισηγητές - Εισηγήτριες

Ιωάννα Καββαδία

Η Ιωάννα Καββαδία είναι κάτοχος ΜΔΕ στην «Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων» και αποτέλεσε στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (1988-1995, 2003-2020) και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (1994-2003). Επίσης, ήταν Σύμβουλος  Κοινωνικής Στήριξης στο Συμβουλευτικό Κέντρο για γυναίκες που υφίστανται έμφυλη βία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (1988-1992 & 2019-2020), ενώ διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Υποδοχής Αστέγων του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ, 2017-2019).

Νέλλη Καμπούρη

H Νέλλη Καμπούρη είναι επιστημονική συνεργάτρια του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του Παντείου Πανεπιστημίου και βασική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Hertfordshire στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει συμμετάσχει και επιβλέψει επιστημονικά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα και έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα στα ελληνικά και τα αγγλικά με εξειδίκευση σε θέματα φύλου και μετανάστευσης. Επίσης, έχει διδάξει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Βαγγέλης Κοσμάτος

Ο Βαγγέλης Κοσμάτος είναι ψυχολόγος, ειδικευμένος στην εκπαιδευτική ψυχολογία και συμβουλευτική. Εργάζεται στο πεδίο σε ζητήματα φύλου- για περισσότερα από 20 χρόνια. Τα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν σεμινάρια, διαλέξεις, εργαστήρια, συνεδρίες, άρθρα και έρευνα. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος και συν-δημιουργός της «Συμμαχίας των Φύλων» (Gender Alliance).  

Φωτεινή Μηλιώνη

Η Φωτεινή Μηλιώνη είναι δικηγόρος και διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Είναι, επίσης, Διευθύντρια του ΝΠΙΔ «Επάνοδος» για την Κοινωνική Επανένταξη Αποφυλακιζομένων. Έχει αποτελέσει μέλος Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών για τη Βία κατά των Γυναικών, ενώ έχει πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο.

Ναυσικά Μοσχοβάκου

Η Ναυσικά Μοσχοβάκου είναι κοινωνική ερευνήτρια και υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου με ειδίκευση σε θέματα φύλου. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στο πεδίο της έμφυλης ισότητας και σε αυτό το πλαίσιο έχει συνεργαστεί με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται για την προώθησης της ισότητας των φύλων.

Γεωργία Μπούρη

Η Γεωργία Μπούρη είναι Κοινωνική λειτουργός και Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων του Δήμου Αθηναίων, με μεταπτυχιακές σπουδές στην «Προσωποκεντρική Συμβουλευτική» (Πανεπιστήμιο Strathclyde, Glasgow) και στο «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας» (Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

Ματίνα Παπαγιαννοπούλου

Η Ματίνα Παπαγιαννοπούλου είναι κοινωνική επιστήμονας με σπουδές στην Κοινωνιολογία και μεταπτυχιακές σπουδές στην Εγκληματολογία και τις Διεθνείς Σπουδές Ασφάλειας, ενώ έχει ειδικευτεί σε θέματα ισότητας και φύλου. Συνεργάζεται είκοσι έτη με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, και τα τελευταία χρόνια είναι Επιστημονική συντονίστρια των υποστηρικτικών δομών του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Έχει εργαστεί ως συντονίστρια ή/και ερευνήτρια σε θέματα φύλου, έμφυλης βίας, γυναικείας μετανάστευσης κ.ά. στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παναγιώτα Πετρόγλου

Η Παναγιώτα Πετρόγλου είναι Δικηγόρος εξειδικευμένη στο εργατικό δίκαιο και στο δίκαιο της ισότητας των φύλων και της μη διάκρισης. Από το 2018 είναι εμπειρογνώμων για την Ελλάδα στο Δίκτυο Νομικών Εμπειρογνωμόνων για την Ισότητα των Φύλων και τη Μη Διάκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως μάχιμη δικηγόρος έχει συμβάλει στη διαμόρφωση θετικής για την ισότητα των φύλων νομολογίας των ανωτάτων δικαστηρίων. Από το 2017 είναι μέλος του Δ.Σ. της Αssociation des Femmes de l’Europe Méridionale (AFEM).

Μάττα Σαμίου

Η Μάττα Σαμίου είναι Υπεύθυνη  Θεμάτων Ισότητας των Φύλων της ΜΚΟ ActionAid, με εμπειρία στον συντονισμό προγραμμάτων για κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, καθώς και για τη σεξουαλική παρενόχληση κατά των γυναικών.

Μαρία Στρατηγάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κόστος Προγράμματος

Κόστος συμμετοχής: 250 ευρώ

 

Τρόπος καταβολής διδάκτρων: δύο (2) δόσεις

 • 1η δόση: 150 ευρώ με την εγγραφή
 • 2η δόση: 100 ευρώ με την ολοκλήρωση

 

Επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων, προβλέπεται δυνατότητα έκπτωσης σύμφωνα με τα παρακάτω. Το ποσοστό διαμορφώνεται ανά κατηγορία έκπτωσης και χωρίς δικαίωμα άθροισης κατηγοριών. Για χρήση του δικαιώματος έκπτωσης, απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου εγγράφου.

Δικαιούχοι Έκπτωσης:

-25% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων σε Ανέργους/-ες, αποφοίτους του Παντείου και Άτομα με ποσοστό Αναπηρίας άνω του 50%.

-50% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων σε εργαζόμενους/-ες του Παντείου Πανεπιστημίου ανεξαρτήτως της μορφής απασχόλησης σε αυτό και μέχρι 2 θέσεις ανά 40 εκπαιδευόμενους/-ες με την προϋπόθεση, ότι κατά το διάστημα διεξαγωγής του Προγράμματος και μέχρι την ολοκλήρωσή του, η Σύμβαση Εργασίας τους δεν έχει λήξει. 

-10% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων για ομαδικές εγγραφές (πάνω από 3 άτομα).

-10% έκπτωση λόγω εφάπαξ καταβολής του συνολικού ποσού των διδάκτρων πριν από την έναρξη.

Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την εξ αποστάσεως μάθηση, μέσω εξ ολοκλήρου σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (100 ώρες) με απώτερο στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών με τα υπό ανάπτυξη θέματα, καθώς και την ανάπτυξη βιωματικών/διαδραστικών δραστηριοτήτων από τις εισηγήτριες και τους εισηγητές, μέσω ζωντανής επαφής και αξιοποίησης σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων.

Για κάθε θεματική ενότητα θα αναρτάται υποστηρικτικό υλικό, συμπληρωματικό της σύγχρονης εκπαίδευσης, και θα αφορά ενδεικτικά π.χ. προτεινόμενη βιβλιογραφία, ppt παρουσιάσεις, χρήσιμα επιστημονικά κείμενα κ.λπ. Το υλικό θα βρίσκεται online, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Θα είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες και τις χρήστριες που προτιμούν το έντυπο υλικό.

Η διδασκαλία μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται σε προκαθορισμένες ζωντανές τηλεδιασκέψεις μεταξύ εκπαιδεύτριας/-τή και εκπαιδευομένων μέσω της χρήσης του Big Blue Button. Η/Ο εκπαιδεύτρια/-τής διδάσκει ζωντανά (realtime) το μάθημα, έχοντας τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί διαφάνειες, εικόνες, video και ιστοσελίδες και οι εκπαιδευόμενοι/-ες το παρακολουθούν από οπουδήποτε επιθυμούν.

Η/Ο εκπαιδεύτρια/-τής επικοινωνεί με τους/τις εκπαιδευόμενους/-ες μέσω ήχου, ενώ παράλληλα υπάρχει δυνατότητα μετάδοσης της εικόνας της/του ιδίας/-ου αλλά και των εκπαιδευομένων.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω κειμένου (chat) μεταξύ των συμμετεχόντων/-ουσών και με την/τον εκπαιδεύτρια/-τή, με δυνατότητα αποστολής γραπτού μηνύματος σε όλους/-ες τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες (δημόσια συνομιλία) ή σε συγκεκριμένη/- συμμετέχουσα/-οντα (ιδιωτική συνομιλία).

Οι εκπαιδευόμενοι/-ες συμμετέχουν ενεργά υποβάλλοντας ερωτήσεις, δίνοντας προφορικές ή/και γραπτές απαντήσεις, έχοντας τη δυνατότητα να αποθηκεύουν την τηλεδιάσκεψη και να επαναλάβουν το μάθημα όσες φορές χρειαστεί.

Για την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων διενεργούνται εργασίες για κάθε εκπαιδευτική ενότητα, μέσω της αξιοποίησης των ακόλουθων ενδεικτικών εκπαιδευτικών τεχνικών:

 • Μελετών περίπτωσης / case studies
 • Οπτικοακουστικού υλικού (π.χ. βίντεο, φωτογραφίες, blog κ.λπ.)
 • Κειμένων (π.χ. άρθρων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο)
 • Σεναρίων σχεδιασμού πολιτικών και επίλυσης προβλημάτων
 • Σεναρίων σχεδιασμού δράσεων συνηγορίας

 

Οι εκπαιδευόμενοι/-ες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία από τις παραπάνω εκπαιδευτικές τεχνικές και να παρουσιάσουν το θέμα της εργασίας τους προφορικά.

Οι εκπαιδευόμενοι για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα πρέπει να έχουν συντάξει / εκπονήσει τέσσερις (4) εργασίες, δηλαδή μία (1) ανά εκπαιδευτική ενότητα, και να αξιολογηθούν θετικά από την/τον εκπαιδεύτρια/-τη. Αν η εργασία είναι γραπτό κείμενο η έκτασή του δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3000 λέξεις.

Μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης δίνεται στους επιμορφούμενους η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας τόσο με την εκπαιδευτική ομάδα του προγράμματος όσο και με τους/τις υπόλοιπους/-ες συμμετέχοντες/-ουσες του ίδιου τμήματος 24 ώρες την ημέρα. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα χρήσης του ακαδημαϊκού ημερολογίου και του ειδικού χώρου (forum) για νέα και ανακοινώσεις, καθώς και ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι/-ες υποχρεούνται να λαμβάνουν την ενημέρωσή τους αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα τηλεκατάρτισης κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας (e-mail) από την ομάδα υλοποίησης του προγράμματος λειτουργεί υποστηρικτικά.

 

 


Συνεργασίες