Πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας

Διάρκεια Προγράμματος

100 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση

εκ των οποίων 75 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση

 

 

 

Για θέματα σπουδών, εγγραφών ή για οποιαδήποτε άλλη απορία και διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail: 

gbvkedivim@gmail.com

 

Περίοδος Μαθημάτων
20 Μαρτίου 2023 - 08 Iουλίου 2023
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων
12.03.2023
Περιγραφή Προγράμματος

Η έμφυλη βία αποτελεί ακραία έκφραση της ανισότητας των φύλων και της άνισης κατανομή εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πρόκειται για ένα διαχρονικό και παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο εκδηλώνεται με διάφορες μορφές και πλήττει κυρίως τις γυναίκες. Παρόλο που το διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο παρέχει ένα πλαίσιο προστασίας για τα άτομα που έχουν υποστεί έμφυλη βία, το φαινόμενο εξακολουθεί να έχει ευρεία έκταση και σοβαρές επιπτώσεις σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι διαστάσεις και οι πτυχές της έμφυλης βίας απαιτούν εξειδικευμένη γνώση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, τόσο για την κατανόηση και την αναγνώριση του φαινομένου ως τέτοιου, όσο και για την ανάληψη πρωτοβουλιών για την πρόληψη και την καταπολέμησή του, καθώς και για τη διαχείριση σχετικών περιπτώσεων από επαγγελματίες του πεδίου.

Το παρόν πρόγραμμα επιμόρφωσης επιδιώκει την παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε σύγχρονα θέματα έμφυλης βίας και ισότητας των φύλων, την εμβριθή ενημέρωση και πληροφόρηση των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών σε θέματα των πολλαπλών ειδών και μορφών έμφυλης βίας, καθώς και τη δημιουργία ενός νέου στελεχιακού δυναμικού, εξειδικευμένου στα θέματα αυτά, μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της παροχής μεθοδολογικών εργαλείων, ώστε να προωθείται η αρχή της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα στοχεύει στα ακόλουθα:

 • Βιωματική/διαδραστική και θεωρητική επιμόρφωση σε θέματα έμφυλων ρόλων, στερεότυπων και διακρίσεων που συντείνουν στην ανάπτυξη του φαινομένου της έμφυλης βίας και του σεξισμού.
 • Απόκτηση σφαιρικής εικόνας για το φαινόμενο της έμφυλης βίας (θεωρητικές προσεγγίσεις, πολιτικές, εργαλεία, υποστηρικτικές υπηρεσίες κ.λπ.).
 • Παροχή της απαιτούμενης τεχνογνωσίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την προώθηση της αποτελεσματικής πρόληψης και αντιμετώπισης των πολλαπλών ειδών και μορφών έμφυλης βίας.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγνώρισης, διαχείρισης και κατάλληλης παραπομπής περιπτώσεων έμφυλης βίας.
 • Ανάπτυξη κριτικού αναστοχασμού (μέσω της διδασκαλίας, των δραστηριοτήτων, των εργαλείων, της μεθοδολογίας, και των βιωματικών εργαστηρίων) για θέματα έμφυλης βίας, με έμφαση στον δημόσιο λόγο που αναπτύσσεται για το εν λόγω φαινόμενο.

 

Για ποιον λόγο να επιλέξω αυτό το Πρόγραμμα;

Οι επιμορφώτριες/-ές του Προγράμματος διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία από τον ακαδημαϊκό χώρο, θεσμικούς φορείς ισότητας και την κοινωνία των πολιτών, και επιδιώκουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας (ειδικές στρατηγικές, τεχνικές και εργαλεία), προκειμένου οι συμμετέχοντες/-ουσες να αξιοποιήσουν την εκπαιδευτική εμπειρία στα πεδία της εργασίας/εξειδίκευσής τους, αλλά και της ζωής τους ευρύτερα.

 

Το Πρόγραμμα ακολουθεί τη διαδικασία της εξ ολοκλήρου σύγχρονης τηλεκπαίδευσης ενηλίκων με τη χρήση πολυμορφικών μεθόδων. Ειδικότερα, αξιοποιούνται εκπαιδευτικά εργαλεία που επιδιώκουν τη βιωματική/διαδραστική εμπλοκή των συμμετεχόντων/-ουσών, ενώ ενισχύεται η δυνατότητα προσωπικής και ομαδικής διεργασίας των υπό ανάπτυξη επιμέρους θεμάτων που περιλαμβάνονται στις θεματικές ενότητες.

 

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες έχουν πρόσβαση στην Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου η οποία είναι μια από τις πληρέστερες βιβλιοθήκες πολιτικών και κοινωνικών επιστημών στην Ελλάδα.

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 1: Ορισμοί, εννοιολογικές αποσαφηνίσεις και θεωρητικές προσεγγίσεις

 • Συνεδρία 1.1

«Το φαινόμενο της έμφυλης βίας: ορισμοί, είδη και μορφές. Η έμφυλη βία τον καιρό της πανδημίας».

 • Συνεδρία 1.2

«Έμφυλα στερεότυπα, προκαταλήψεις, έμφυλες διακρίσεις και σεξισμός».

 • Συνεδρία 1.3

«Πατριαρχία και έμφυλη βία: Οι ριζοσπαστικές φεμινιστικές προσεγγίσεις».

 • Συνεδρία 1.4

«Η έμφυλη βία στο 3ο και 4ο φεμινιστικό κύμα».

 • Συνεδρία 1.5

«Διαθεματικές προσεγγίσεις και διαστάσεις της έμφυλης βίας»

 • Βιωματικό εργαστήριο «Η βία μέσα μας» Ι:

«Αδιόρατες αναπαραγωγές και επιτελέσεις έμφυλων διακρίσεων και τοξικότητας».

 • Βιωματικό εργαστήριο «Η βία μέσα μας» ΙΙ:

« Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς στην καθημερινή μας πράξη; (στρατηγικές, τεχνικές και εργαλεία αντιμετώπισής τους».

 

Ενότητα 2: Οι όψεις της βίας κατά των γυναικών

 • Συνεδρία 2.1

«Ενδο-οικογενειακή βία κατά των γυναικών: Η περίπτωση της συζυγικής/συντροφικής κακοποίησης».

 • Συνεδρία 2.2

«Γυναικοκτονίες: Η πιο ακραία εκδήλωση της έμφυλης βίας».

 • Συνεδρία 2.3

«Σεξουαλική παρενόχληση κατά των γυναικών στον κόσμο της εργασίας και στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα».

 • Συνεδρία 2.4

«Βιασμός κατά των γυναικών και ζητήματα σεξουαλικής συναίνεσης».

 • Συνεδρία 2.5

«Παράνομη διακίνηση και εμπορία γυναικών με σκοπό την οικονομική/σεξουαλική εκμετάλλευση (trafficking)».

 

Ενότητα 3:Έμφυλη βία, δημόσιος λόγος και νέες φεμινιστικές προσεγγίσεις

 • Συνεδρία 3.1

«Κέντρο Διοτίμα: Η φεμινιστική και ολιστική προσέγγιση στην υποστήριξη επιζωσών έμφυλης βίας».

 • Συνεδρία 3.2

«Το κίνημα #metoo στην Ελλάδα».

 • Συνεδρία 3.3

«Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού δικτύου κατά της βίας».

 • Βιωματικό εργαστήριο

«Έμφυλες αναπαραστάσεις της βίας στον δημόσιο λόγο».

 • Βιωματικό εργαστήριο «Ζώντας σε μια νέα έμφυλη εποχή» Ι

«Από την κανονικότητα, στη χειραφέτηση και τον αυτοπροσδιορισμό».

 • Βιωματικό εργαστήριο «Ζώντας σε μια νέα έμφυλη εποχή» ΙΙ

«Εξερεύνηση, πειραματισμός και ανακατασκευή νέων υγιών εκφάνσεων αρρενωπότητας και θηλυκότητας».

 

Ενότητα 4: Νομοθετικό πλαίσιο, πολιτικές και σχεδιασμός δράσεων για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

 • Συνεδρία 4.1

«Πολιτικές για τη βία κατά των γυναικών σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο».

 • Συνεδρία 4.2

«Σχεδιασμός πολιτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών».

 • Συνεδρία 4.3

«Νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ενδοoικογενειακή βία κατά των γυναικών».

 • Συνεδρία 4.4

«Η σκοπιμότητα και η λειτουργία του πανελλαδικού Δικτύου υποστηρικτικών δομών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών».

 • Συνεδρία 4.5

«Η συμβουλευτική στήριξη των κακοποιημένων γυναικών με την οπτική του φύλου» Ι

 • Συνεδρία 4.6

«Ανοικτή συζήτηση με εργαζόμενες/-ους στο πεδίο της έμφυλης βίας»

 

Σύνολο ωρών: 100 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκ των οποίων 75 ώρες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης που θα διενεργηθούν σε 25 τρίωρες συνεδρίες.

Σε ποιούς απευθύνεται
 1. Άτομα που δραστηριοποιούνται στο πεδίο προάσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων (π.χ. μέλη φεμινιστικών και γυναικείων οργανώσεων, LBTQI + κοινότητα, ΜΚΟ, κ.ά.).
 2. Επιστημονικό προσωπικό / επαγγελματίες πεδίου που ασχολούνται με τη στήριξη ατόμων που έχουν υποστεί έμφυλη βία (π.χ. στελέχη των δομών του πανελλαδικού Δικτύου δομών (Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες φιλοξενίας, τηλεφωνική γραμμή SOS), υγειονομικό προσωπικό, προσωπικό αστυνομικών και δικαστικών αρχών, κοινωνικές/-οί λειτουργοί, δικηγόροι/νομικοί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, κ.λπ.).
 3. Άτομα που ασχολούνται με τη στήριξη γυναικών που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (π.χ. κοινωνικές υπηρεσίες, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και εποπτευόμενοι φορείς, κ.λπ.).
 4. Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των ζητημάτων φύλου (π.χ. Γραφεία Ισότητας, ΔΕΠΙΣ, ΠΕΠΙΣ κ.λπ.).
 5. Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων οι οποίες/-οι ενδιαφέρονται για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.
 6. Στελέχη πολιτικών κόμματων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και συνεταιριστικών επιχειρήσεων, τα όποια στηρίζουν την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.
 7. Εργαζόμενες/-οι στο πεδίο της επικοινωνίας και της διαφήμισης που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν τις θεσμικές επιταγές για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.
 8. Πολίτες, άνδρες και γυναίκες, που ενδιαφέρονται για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

 

 

 

 

Διάρκεια Προγράμματος

Σύνολο ωρών: 100 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκ των οποίων 75 ώρες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης που θα διενεργηθούν σε 25 τρίωρες συνεδρίες.

 

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

Μαρία Στρατηγάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής

Η Μαρία Στρατηγάκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου και διευθύντρια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Φύλο, κοινωνία, πολιτική» στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ήταν επιστημονική υπεύθυνη ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων για το φύλο, την μετανάστευση και τις πολιτικές ισότητας στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του οποίου υπήρξε η πρώτη Διευθύντρια (2006-2009). Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας στο Δήμο Αθηναίων (2014-2019) και Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων (2009-2012). Εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1991-1999) και στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ως Γενική Διευθύντρια (1999-2002). Είναι ιδρυτικό μέλος του πρώτου ευρωπαϊκού φεμινιστικού think tank Gender 5 Plus και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛΕΓΥΠ). 

http://www.mariastratigaki.gr/home/

Εισηγητές - Εισηγήτριες

Άννα Βουγιούκα

Η Άννα Βουγιούκα είναι κοινωνική επιστήμονας και ερευνήτρια, με σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες και στην Κοινωνική Ανθρωπολογία. Εργάζεται στο Κέντρο Διοτίμα ως εμπειρογνώμονας σε θέματα φύλων και είναι υπεύθυνη για θέματα συνηγορίας και την παρακολούθηση/αξιολόγηση των προγραμμάτων υποστήριξης επιζωσών έμφυλης βίας.

Νέλλη Καμπούρη

H Νέλλη Καμπούρη είναι επιστημονική συνεργάτρια του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του Παντείου Πανεπιστημίου και βασική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Hertfordshire στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει συμμετάσχει και επιβλέψει επιστημονικά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα και έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα στα ελληνικά και τα αγγλικά με εξειδίκευση σε θέματα φύλου και μετανάστευσης. Επίσης, έχει διδάξει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Βαγγέλης Κοσμάτος

https://g-all.gr/kedibim1 

Ο Βαγγέλης Κοσμάτος είναι ψυχολόγος, ειδικευμένος στην εκπαιδευτική ψυχολογία και συμβουλευτική. Εργάζεται στο πεδίο σε ζητήματα φύλου- για περισσότερα από 20 χρόνια. Τα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν σεμινάρια, διαλέξεις, εργαστήρια, συνεδρίες, άρθρα και έρευνα. Είναι επιστημονικά υπεύθυνος και συν-δημιουργός της «Συμμαχίας των Φύλων» (Gender Alliance). 

Φωτεινή Μηλιώνη

Η Φωτεινή Μηλιώνη είναι δικηγόρος και διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Είναι, επίσης, Διευθύντρια του ΝΠΙΔ «Επάνοδος» για την Κοινωνική Επανένταξη Αποφυλακιζόμενων. Έχει αποτελέσει μέλος Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών για τη Βία κατά των Γυναικών, ενώ έχει πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο.

Ναυσικά Μοσχοβάκου

https://socialpolicy.panteion.gr/people/nafsiki2003

Η Ναυσικά Μοσχοβάκου είναι κοινωνική ερευνήτρια και διδακτόρισα του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου με ειδίκευση σε θέματα φύλου. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στο πεδίο της έμφυλης ισότητας και σε αυτό το πλαίσιο έχει συνεργαστεί με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται για την προώθησης της ισότητας των φύλων.

Γεωργία Μπούρη

Η Γεωργία Μπούρη είναι Κοινωνική λειτουργός και Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων του Δήμου Αθηναίων, με μεταπτυχιακές σπουδές στην «Προσωποκεντρική Συμβουλευτική» (Πανεπιστήμιο Strathclyde, Glasgow) και στο «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας» (Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

Ματίνα Παπαγιαννοπούλου

https://socialpolicy.panteion.gr/people/mpapayan

Η Ματίνα Παπαγιαννοπούλου είναι κοινωνική επιστήμονας με σπουδές στην Κοινωνιολογία και μεταπτυχιακές σπουδές στην Εγκληματολογία και τις Διεθνείς Σπουδές Ασφάλειας, ενώ έχει ειδικευτεί σε θέματα ισότητας και φύλου. Συνεργάζεται είκοσι έτη με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, και τα τελευταία χρόνια είναι Επιστημονική συντονίστρια των υποστηρικτικών δομών του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Έχει εργαστεί ως συντονίστρια ή/και ερευνήτρια σε θέματα φύλου, έμφυλης βίας, γυναικείας μετανάστευσης κ.ά. στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κόστος Προγράμματος

Κόστος συμμετοχής: 300 ευρώ

 

Τρόπος καταβολής διδάκτρων: δυνατότητα καταβολής σε δύο (2) δόσεις

 • 1η δόση: 150 ευρώ με την εγγραφή
 • 2η δόση πριν από την ολοκλήρωση των μαθημάτων

 

Επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων, προβλέπεται δυνατότητα έκπτωσης σύμφωνα με τα παρακάτω. Το ποσοστό διαμορφώνεται ανά κατηγορία έκπτωσης και χωρίς δικαίωμα άθροισης κατηγοριών. Για χρήση του δικαιώματος έκπτωσης, απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου εγγράφου.

Δικαιούχοι έκπτωσης:

-25% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων σε Ανέργους/-ες, τρίτεκνους, πολύτεκνους, αποφοίτους του Παντείου Πανεπιστημίου και ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

-50% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων σε εργαζόμενους/-ες του Παντείου Πανεπιστημίου ανεξαρτήτως της μορφής απασχόλησης σε αυτό και μέχρι 2 θέσεις ανά 40 εκπαιδευόμενους/-ες με την προϋπόθεση, ότι κατά το διάστημα διεξαγωγής του Προγράμματος και μέχρι την ολοκλήρωσή του, η Σύμβαση Εργασίας τους δεν έχει λήξει. 

 

 

Υποτροφίες:

Σε όλα τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου, παρέχονται έπειτα από κλήρωση, συγκεκριμένες θέσεις υποτροφίας για εγγεγραμμένους/ες στο Μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. (τέως Ο.Α.Ε.Δ.), κατόχους κάρτας ανεργίας συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και πάνω.

 

Επιστροφή διδάκτρων μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του Φορέα, ακυρωθεί το σεμινάριο. 

Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία της  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (100 ώρες) μέσω ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκπαίδευσης. 

Για κάθε θεματική ενότητα θα αναρτάται υποστηρικτικό υλικό, συμπληρωματικό της σύγχρονης εκπαίδευσης, και θα αφορά ενδεικτικά π.χ. προτεινόμενη βιβλιογραφία, ppt παρουσιάσεις, χρήσιμα επιστημονικά κείμενα κ.λπ. Το υλικό θα βρίσκεται online, σε ψηφιακή μορφή, στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, ενώ παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Θα είναι εκτυπώσιμο για τους χρήστες και τις χρήστριες που προτιμούν το έντυπο υλικό.

Η διδασκαλία μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται σε προκαθορισμένες ζωντανές τηλεδιασκέψεις μεταξύ εκπαιδεύτριας/-τή και εκπαιδευομένων. Η/Ο εκπαιδεύτρια/-τής διδάσκει ζωντανά (realtime) το μάθημα, έχοντας τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί διαφάνειες, εικόνες, video και ιστοσελίδες και οι εκπαιδευόμενοι/-ες το παρακολουθούν από οπουδήποτε επιθυμούν. Η/Ο εκπαιδεύτρια/-τής επικοινωνεί με τους/τις εκπαιδευόμενους/-ες μέσω ήχου, ενώ παράλληλα υπάρχει δυνατότητα μετάδοσης της εικόνας της/του ιδίας/-ου. 

Στο πλαίσιο αξιολόγησης θα oργανωθούν ομαδικές συζητήσεις αντιπαράθεσης επιχειρημάτων (debates). Η διεξαγωγή των debates θα γίνει σε τέσσερις (4) συναντήσεις, στην καθεμία από τις οποίες  θα οριστεί ένα κεντρικό θέμα προς συζήτηση. Κάθε συμμετέχουσα/-ων θα κληθεί να προετοιμαστεί για ένα θέμα, σύμφωνα με τις οδηγίες που αποσταλούν από τη Γραμματεία του Προγράμματος.