Σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας. Πρόληψη και αντιμετώπισή τους

Διάρκεια Προγράμματος

400 ώρες

 

Πληροφορίες:

e-mail: criminology.education@gmail.com

τηλ.: 6978002216

 

 

Περίοδος Μαθημάτων
08.02.2021 - 25.07.2021
ECVET
33 μονάδες
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων
05.02.2021
Περιγραφή Προγράμματος

Στις σύγχρονες κοινωνίες παραδοσιακές έκνομες συμπεριφορές όπως, τα βίαια εγκλήματα κατά προσώπου, η νεανική παραβατικότητα, αλλά και περισσότερο σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας όπως, το οργανωμένο έγκλημα, προκαλούν αυξημένο φόβο και αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες, ενώ αποτελούν πρόκληση για τους υπεύθυνους χάραξης αντεγκληματικής πολιτικής, αλλά και τους επαγγελματίες στο πεδίο οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες αυτών των φαινομένων σε επίπεδο πρόληψης αλλά και διαχείρισης των θυμάτων και των απωλειών που προκαλούνται.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιδιώκει την παροχή επιστημονικής εξειδικευμένης γνώσης και την καλλιέργεια δεξιοτήτων στους συμμετέχοντες ώστε να κατανοήσουν σε βάθος τις σύγχρονες μορφές του εγκλήματος και να έχουν την ικανότητα σχεδιασμού και εφαρμογής μικρής ή μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεων πρόληψης και αντιμετώπισής του.

Αναλυτικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή σύγχρονων γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στους συμμετέχοντες σε θέματα που συνδέονται με τις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας, το φόβο του εγκλήματος, την ειδική θεματολογία της νεανικής παραβατικότητας, των βίαιων εγκλημάτων κατά προσώπου και του υπερεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Επιπρόσθετα έμφαση δίνεται στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων προς αυτή την κατεύθυνση μέσα από φορείς που ασχολούνται ή στοχεύουν στην αντιμετώπιση του εγκληματικού φαινομένου και τη διαχείριση ομάδων που πλήττονται από τις συνέπειές του λ.χ. κρατικές, δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες (Υπουργεία: Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης/Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Παιδείας) και ειδικότερα Αστυνομία, Σωφρονιστικά Καταστήματα, Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, φορείς κοινωνικής επανένταξης των αποφυλακισμένων, κοινωνικές υπηρεσίες (Κράτους, Δήμων, ιδιωτικών φορέων), Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας, Κέντρα Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Κοινωνικού Αποκλεισμού (αποφυλακιζομένων, απεξαρτημένων, μεταναστών, αστέγων, ανέργων, κ.λπ.), Υπηρεσίες Αρωγής Θυμάτων Εγκληματικότητας, καθώς και παρεμφερείς κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς, ερευνητικούς φορείς και κέντρα μελετών αντεγκληματικής πολιτικής.

Στους εκπαιδευτικούς στόχους του προγράμματος συγκαταλέγονται η παροχή επικαιροποιημένης επιστημονικής γνώσης στο πεδίο των κοινωνικών και εγκληματολογικών επιστημών, με πρακτικές δυνατότητες στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση παρεμβάσεων που στόχο έχουν τη μείωση του φόβου και της ανασφάλειας απέναντι στο έγκλημα, την πρόληψη και την αντιμετώπιση ειδικών κατηγοριών εγκλήματος και την δυνατότητα σχεδιασμού προγραμμάτων ανακούφισης των θυμάτων.

Θεματικές Ενότητες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Παραβατικότητα ανηλίκων
 2. Το οργανωμένο έγκλημα
 3. Εγκλήματα βίας
 4. Ο φόβος του εγκλήματος
 5. Σύγχρονες τάσεις αντεγκληματικής πολιτικής

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Πτυχιούχοι ανθρωπιστικών, κοινωνικών και νομικών επιστημών, που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε δημόσιες υπηρεσίες, δήμους και περιφέρειες, φορείς του ιδιωτικού τομέα και ΜΚΟ οι οποίες ασχολούνται με την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικής συμπεριφοράς και του εγκλήματος ανηλίκων και ενηλίκων και το σχεδιασμό δράσεων και προγραμμάτων αντεγκληματικής πολιτικής.

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ - Κίνητρα για την Επαγγελματική Εξέλιξη των συμμετεχόντων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος εκδίδεται το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκτός από τον ιδιωτικό τομέα, δύναται να αποδώσει ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως κάθε φορά θα ισχύουν τα κριτήρια μοριοδότησης στην εκάστοτε μελλοντική Προκήρυξη Προσλήψεων. Τέλος, σε ότι αφορά τις  προαγωγές  στελεχών του Δημοσίου Τομέα[1],  συμφώνα με τις διατάξεις του  Ν.3839/2010 [2] μοριοδοτείται με 1 μόριο ανά ημέρα επιμόρφωσης.

Λόγω της δημόσιας ιδιότητας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου, η απόκτηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης, δύναται να μοριοδοτηθεί ανάλογα με την εκάστοτε Προκήρυξη (Προσλήψεις Α.Σ.Ε.Π., Κρίσεις & Αξιολογήσεις Προϊσταμένων και Στελεχών Δημοσίου Τομέα κ.ά.).

Επίσης, παρέχει μοριοδότηση στις Προκηρύξεις για την ένταξη στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων Μετα-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων (π.χ.: Ι.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., Κ.Δ.Β.Μ. κ.λπ.).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] ΒΛ.ΣΧΕΤ.: Ν.3528/2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 47  Υπηρεσιακή εκπαίδευση 1. Η υπηρεσιακή εκπαίδευση είναι δικαίωμα του υπαλλήλου. Η εκπαίδευση γίνεται με τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Η μετεκπαίδευση έχει ως σκοπό την απόκτηση από τον υπάλληλο των ειδικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων του. Γίνεται σε φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ιδίως σε Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

[2] Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3839/2010, μοριοδοτείται η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και άλλες σχολές του Δημοσίου, καθώς και αυτή που παρέχεται από Πανεπιστήμια ή T.E.I, ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό: μέχρι 50 μόρια (ανά ημέρα επιμόρφωσης ένα (1) μόριο με ανώτατο όριο τα 50 μόρια).

 

Μονάδες ECVET & Europass

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Παντείου Πανεπιστημίου εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (European Credit System for Vocational Education and Training = ECVET), το οποίο ακολουθεί τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET). Το εν λόγω Ευρωπαϊκό Σύστημα αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.

Η εφαρμογή του ECVET στο ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου περιλαμβάνει: α) την περιγραφή των τίτλων σπουδών σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων με την απόδοση βαθμών ECVET και β) τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.

Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος αντιστοιχεί σε 33 μονάδες ECVET

Διάρκεια Προγράμματος

Διδακτικές ώρες: 400 ώρες

Ημερομηνία έναρξης υλοποίησης: 08 Φεβρουαρίου 2021

Ημερομηνία λήξης υλοποίησης: 25 Ιουλίου 2021

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας και Διευθύντρια ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΕΑΚΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η Χριστίνα Ζαραφωνίτου είναι Καθηγήτρια Εγκληματολογίας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκληματολογία» καθώς και του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας, Chief Editor: Urban Crime - An International Journal.

Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. «Επάνοδος» για την Επανένταξη Αποφυλακιζομένων και Εθνική Αντιπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό δίκτυο για την Πρόληψη του Εγκλήματος (EUCPN).

Σπούδασε Νομικά στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Δικαίου, της Οικονομίας και των Κοινωνικών Επιστημών του Παρισιού (Université Paris II, Panthéon-Sorbonne), στο οποίο ολοκλήρωσε και τις Μεταπτυχιακές Σπουδές της και έλαβε το Δίπλωμα D.E.A. des Sciences PénalesCriminologie.

Διδάσκει θέματα Εγκληματολογίας και Αντεγκληματικής Πολιτικής σε προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο και είναι επιβλέπουσα πολυάριθμων διδακτορικών διατριβών και διπλωματικών εργασιών. Είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών βιβλίων και άρθρων δημοσιευμένων σε αναγνωρισμένα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και επιστημονικά υπεύθυνη πολυάριθμων εγκληματολογικών ερευνών.

Έχει αναλάβει σημαντικές θέσεις σε ακαδημαϊκά όργανα και σε νομοπαρασκευαστικές και λοιπές επιστημονικές επιτροπές. Είναι Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας, μέλος πολλών διεθνών επιστημονικών εταιρειών και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Διεθνούς Εταιρείας Εγκληματολογίας. Συμμετέχει στη συντακτική επιτροπή έγκριτων ελληνικών και διεθνών επιστημονικών περιοδικών και σε επιστημονικές Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εγκληματολογίας.

Έχει παρουσιάσει πληθώρα εισηγήσεων σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και έχει διοργανώσει πολλά επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες και με διεθνή απήχηση και συμμετοχή.

Εισηγητές - Εισηγήτριες

Ιάκωβος Φαρσεδάκης

Ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας

Γιάννης Πανούσης

Ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας

Βασιλική Βλάχου

Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου

Γεώργιος Χλούπης

Διδάκτωρ Νομικής- Λέκτορας Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Στυλιανή Παπαμιχαήλ

Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου- Ακαδημαϊκή υπότροφος Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΠαΔΑ

Ιωάννης Τζιβάρας

Διδάκτωρ Νομικής, PhD Διεθνούς Δικαίου, Νομική σχολή ΔΠΘ και Μεταδιδακτορικός ερευνητής

Ευτυχία Κατσιγαράκη

Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Διδάκτωρ Νομικής του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Μεταδιδακτορικός ερευνητής

Έλλη Ανίτση

Υπ. Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου
Κόστος Προγράμματος

Κόστος συμμετοχής: 650 ευρώ

Τρόπος καταβολής διδάκτρων (Εφάπαξ ή Δόσεις)

3 δόσεις:

 • 1η δόση: 250 ευρώ με την εγγραφή
 • 2η δόση: 200 ευρώ στο τέλος του 3ου μήνα
 • 3η δόση: 200 ευρώ με την ολοκλήρωση

 

Επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων, προβλέπεται δυνατότητα έκπτωσης σύμφωνα με τα παρακάτω. Το ποσοστό διαμορφώνεται ανά κατηγορία έκπτωσης και χωρίς δικαίωμα άθροισης κατηγοριών. Για χρήση του δικαιώματος έκπτωσης, απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου εγγράφου.

Δικαιούχοι Έκπτωσης:

-25% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων σε Ανέργους, Αποφοίτους του Παντείου Πανεπιστημίου και  Άτομα με ποσοστό Αναπηρίας άνω του 50%.

-50% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων σε εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου ανεξαρτήτως της μορφής απασχόλησης σε αυτό και μέχρι 2 θέσεις ανά 40 εκπαιδευόμενους με την προϋπόθεση, ότι κατά το διάστημα διεξαγωγής του Προγράμματος και μέχρι την ολοκλήρωσή του, η Σύμβαση Εργασίας τους δεν έχει λήξει.

-15% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων για ομαδικές εγγραφές (πάνω από 3 άτομα).

-15% έκπτωση  λόγω εφάπαξ καταβολής του συνολικού ποσού των διδάκτρων πριν από την έναρξη.

-25% έκπτωση σε αποφοίτους της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

 

Δικαιούχοι Υποτροφίας:

Παρέχεται δυνατότητα περιορισμένου αριθμού θέσεων Υποτροφίας κατόπιν κλήρωσης, για Ανέργους που διαθέτουν Κάρτα Ανεργίας συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και άνω, με την προσκόμιση πρόσφατης Βεβαίωσης Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.

 

 

 

 

Τεχνικός Εξοπλισμός

Για τη χρήση της πλατφόρμας moodle απαιτούνται ένας υπολογιστής και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες απαιτείται να διαθέτουν τα εξής:

 1. Hλεκτρονικό υπολογιστή.
 2. Σύνδεση ADSL για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με ελάχιστη απαιτούμενη ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο (download: 1 Mbps, upload: 0.5 Mbps).

Για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Τηλεδιασκέψεις), οι ενδιαφερόμενοι/ες προτείνεται να:

 1. Χρησιμοποιούν τον φυλλομετρητή Mozilla Firefox.
 2. Κατεβάσουν στον υπολογιστή τους (Download) εάν δεν διαθέτουν το πρόγραμμα Adobe Flash Player.
 3. Διαθέτουν μικρόφωνο και ακουστικά και προαιρετικά και μια κάμερα.

Από την πλευρά του Προγράμματος προσφέρεται εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη μέσω οργανωμένου Help Desk και παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες σε ζητήματα χρήσης εξοπλισμού και εγκατάστασης και ρύθμισης του απαραίτητου λογισμικού.

Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την μικτή (blended) εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση, ένα συνδυασμό ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το εκπαιδευτικό υλικό (364 ώρες ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, 36 ώρες σύγχρονη εκπαίδευση).

Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού σε χρόνο και τόπο που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος καθώς και στην διεξαγωγή δραστηριοτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης.

Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό του προγράμματος αναρτάται σταδιακά κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Το υλικό βρίσκεται online, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Η μελέτη και η εξάσκηση των συμμετεχόντων/ουσών ποικίλει ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο και βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη, αυτόνομη και ανεξάρτητη επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού και στην εκπόνηση των απαιτούμενων εργασιών.

Η διδασκαλία μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται σε προκαθορισμένες ζωντανές τηλεδιασκέψεις μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων μέσω της χρήσης του Big Blue Button.

Ο καθηγητής διδάσκει ζωντανά (real time) το μάθημα έχοντας τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί διαφάνειες, εικόνες, video και ιστοσελίδες και οι εκπαιδευόμενοι το παρακολουθούν από οπουδήποτε επιθυμούν.

Ο εκπαιδευτής επικοινωνεί με τους εκπαιδευόμενους μέσω ήχου, ενώ παράλληλα υπάρχει δυνατότητα μετάδοσης της εικόνας του ιδίου αλλά και των εκπαιδευομένων.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω κειμένου (chat) μεταξύ των συμμετεχόντων και με τον εκπαιδευτή, με δυνατότητα αποστολής γραπτού μηνύματος σε όλους τους συμμετέχοντες (δημόσια συνομιλία) ή σε συγκεκριμένο συμμετέχοντα (ιδιωτική συνομιλία).

Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά υποβάλλοντας ερωτήσεις, δίνοντας προφορικές ή/και γραπτές απαντήσεις, έχοντας τη δυνατότητα να αποθηκεύουν την τηλεδιάσκεψη και να επαναλάβουν το μάθημα όσες φορές χρειαστεί.

Για την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων διενεργούνται εργασίες και τεστ αξιολόγησης για κάθε εκπαιδευτική ενότητα. Στο τέλος, θα συμπληρώσουν ένα quiz αξιολόγησης με ερωτήσεις που μπορεί να είναι τύπου πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού, ελεύθερου κειμένου και Σωστό –Λάθος. Στις αξιολογήσεις υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής των αποτελεσμάτων και εμφάνισής τους στους συμμετέχοντες.

Οι εκπαιδευόμενοι για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα πρέπει να έχουν συντάξει πέντε εργασίες, (1.000 έως 1.500 λέξεων περίπου, ανάλογα με τον εκπαιδευτή) μία ανά θεματική ενότητα, και να αξιολογηθούν θετικά από τον εκπαιδευτή ή εναλλακτικά  σε ένα (1) quiz για κάθε ενότητα, με συγκεκριμένο ποσοστό επιτυχίας 70%. Οι ερωτήσεις στα quiz και τα θέματα των εργασιών και ευρύτερα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θα προέρχονται από το εκπαιδευτικό υλικό που θα είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μετρήσιμο μαθησιακό αποτέλεσμα, μιας και θα πρέπει να έχει αναγνώσει ο μαθητής το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού.

Μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης δίνεται στους επιμορφούμενους η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας τόσο με την εκπαιδευτική ομάδα του προγράμματος όσο και με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες του ίδιου τμήματος 24 ώρες την ημέρα.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου των επιμορφούμενων τόσο από τους/τις ίδιους/ίδιες, όσο και από τους/τις διδάσκοντες/ουσες, ενώ η οργάνωση του χρόνου και η τήρηση των προθεσμιών υποβοηθάται με τη χρήση του ακαδημαϊκού ημερολογίου και του ειδικού χώρου (forum) για νέα και ανακοινώσεις.

Προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να λαμβάνουν την ενημέρωση τους αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα τηλεκατάρτισης κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας (e-mail, sms) από την ομάδα υλοποίησης του προγράμματος λειτουργεί υποστηρικτικά.


Συνεργασίες