Σύγχρονες Προσεγγίσεις (e-learning) στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διάρκεια Προγράμματος

160 ώρες - 3 μήνες

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην 

ηλ. δ/νση αλληλογραφίας: 

ekp.en.kdvm@panteion.gr

 

Στα τηλ.: 2103310240 & 2103310241

(ωράριο επικοινωνίας: 9.00 -19.00)   

Θεματικές Ενότητες

1. Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων σε περιβάλλοντα e-learning.

2. Ο ρόλος του εκπαιδευτή σε περιβάλλοντα e-learning.

3. Θεωρητικό πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε περιβάλλοντα e-learning.

4. Θεσμικό πλαίσιο και φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων σε περιβάλλοντα e-learning.

5. Σχεδιασμός και εφαρμογές ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

6. Εκπαιδευτικές μέθοδοι –Τεχνικές – Εκπαιδευτική διεργασία σε περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning). Σχεδιασμός και πραγματοποίηση μικροδιδασκαλίας.

7. Βασικές Ικανότητες – Φύλο – Διαπολιτισμικότητα σε μαθησιακά περιβάλλοντα που υποστηρίζονται από τις νέες τεχνολογίες.

8. Εκπαιδευτικό υλικό – Εποπτικά μέσα – Χώρος: Προετοιμασία και αξιοποίηση.

9. Αυτό-αξιολόγηση: Κριτήρια και τεχνικές αυτοαξιολόγησης σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

10. Σχεδιασμός και υλοποίηση μικροδιδασκαλίας. Βασικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού μιας μικροδιδασκαλίας σε e-learning περιβάλλοντα.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες ενηλίκων φορέων όπως Ι.Ε.Κ., Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, Φορείς Μη τυπικής Εκπαίδευσης, Κολεγίων κ.ά., οι οποίοι /ες προετοιμάζονται να λάβουν μέρος στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π αλλά και σε κάθε εκπαιδευτή/τρια ενηλίκων, εκπαιδευτή/τρια εκπαιδευτών, εισηγητή/τρια σεμιναρίων, που επιθυμεί να αναπτύξει θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες στην Ηλεκτρονική Εκπαίδευση Ενηλίκων (e-learning), να ενισχύσει το βιογραφικό του/της και να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για ανάπτυξη μικροδιδασκαλιών σε e-learning περιβάλλοντα και τη διδασκαλία και μάθηση με την χρήση νέων τεχνολογικών μέσων (p2p online learning, mobile learning, virtual class).

Το πρόγραμμα προσφέρει σημαντική εξειδίκευση στις ομάδες-στόχους, καθώς, και λόγω της πανδημίας του Covid-19, υιοθετούνται πλέον στην εκπαιδευτική διαδικασία υβριδικές/μεικτές μέθοδοι διδασκαλίας (online/offline) με τη χρήση και αξιοποίηση διαφορετικών ψηφιακών εργαλείων, που απαιτούν συνδυασμό τεχνολογικών και εκπαιδευτικών δεξιοτήτων.

Στους/Στις εκπαιδευόμενους/ες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα (εκπόνηση εργασιών και μαθησιακών δραστηριοτήτων και υλοποίηση ηλεκτρονικής μικροδιδασκαλίας) χορηγείται πιστοποιητικό επιμόρφωσης (διάρκεια 160 ώρες).

Διάρκεια Προγράμματος

160 ώρες - 3 μήνες

Εκ των οποίων:

διά ζώσης 12 ώρες

On line Τηλεδιασκέψεις σε πραγματικό χρόνο  4 ώρες

Ασύγχρονη εκπαίδευση 144 ώρες (Στον χρόνο της ασύγχρονης εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνονται οι αναγκαίες ώρες μελέτης θεωρίας, case studies καθώς και προετοιμασίας της μικροδιδασκαλίας).

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, OΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ .

 

Εισηγητές - Εισηγήτριες

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ, ΔΡ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Κόστος Προγράμματος

270 ευρώ

Τρόπος καταβολής διδάκτρων (Εφάπαξ | Δόσεις)    

Η τιμή διαμορφώνεται σύμφωνα με την εκπτωτική πολιτική η οποία ακολουθείται.

 

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής που εφαρμόζει, δύναται με Απόφαση του Συμβουλίου του, να προσφέρει Εκπτώσεις στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα μη ρυθμισμένης επαγγελματικής κατάρτισης επί των τελών φοίτησης, σε ειδικές κατηγορίες εκπαιδευόμενων. 

Δικαιούχοι έκπτωσης:

  • 50% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων στους εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου ανεξαρτήτως της μορφής απασχόλησης σε αυτό και μέχρι 2 θέσεις ανά 40 εκπαιδευόμενους με την προϋπόθεση, ότι κατά το διάστημα διεξαγωγής του Προγράμματος και μέχρι την ολοκλήρωσή του, η σύμβαση εργασίας τους δεν έχει λήξει.
  • 50% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων σε αποφοίτους του Παντείου Πανεπιστημίου,
  • 25% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων σε ανέργους και σε ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω,
  • 25% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων σε τρίτεκνους και πολύτεκνους.

 

Υποτροφίες

Σε όλα τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. παρέχονται έπειτα από κλήρωση, συγκεκριμένες θέσεις Υποτροφίας για ανέργους που διαθέτουν κάρτα ανεργίας συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και πάνω  ως εξής:

  • Μία θέση όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι μέχρι και 20 άτομα.
  • Δύο θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 21 μέχρι και 50 άτομα.
  • Τρεις θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 51 μέχρι και 100 άτομα.
  • Πέντε θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι άνω των 100 ατόμων.

 

 

Προκειμένου να εγκριθεί η έκπτωση διδάκτρων θα πρέπει ο/η ενδιαφερόμενος/η να έχει υποβάλλει  αίτηση συμμετοχής (ηλεκτρονική υποβολή μέσω του σχετικού συνδέσμου που θα βρείτε πιο πάνω) στο πρόγραμμα, αυτή να έχει προσκομίσει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να έχει γίνει αποδεκτή η αίτηση συμμετοχής από την επιστημονική ομάδα.

Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις διδάκτρων δεν λειτουργούν αθροιστικά. Αν κάποιος/α επιμορφούμενος/η εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες δικαιούχων, του/της χορηγείται η έκπτωση για την μία κατηγορία που θα επιλέξει, ώστε να κάνει χρήση του δικαιώματός του/της.

Μετά την έναρξη των μαθημάτων επιστροφές δεν γίνονται δεκτές επιστροφές χρημάτων.

Τεχνικός Εξοπλισμός

Το πρόγραμμα είναι μικτού τύπο αξιοποιώντας δια ζώσης εκπαίδευση και εκπαίδευση σε ψηφιακό περιβάλλον. Βασίζεται σε συνδυασμό μικτής μάθησης (blended learning) και περιλαμβάνει διαδικτυακές συναντήσεις και εκπαίδευση από απόσταση και διά ζώσης, με υποστήριξη από σύστημα τηλεκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης). Απαιτείται οι συμμετέχοντες να διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, σύνδεση στο διαδίκτυο και ακουστικά με ενσωματωμένο μικρόφωνο (π.χ.: handsfree).

Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Εκπόνηση ασκήσεων στην πλατφόρμα με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (ο συνολικός βαθμός θα πρέπει να είναι πάνω από το 50%).

2. Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας μικροδιδασκαλίας σε e-learning περιβάλλοντα (επιτυχής παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας).

 

Στους εκπαιδευόμενους και στις εκπαιδευόμενες των προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου, κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους σε αυτά, προσφέρεται πρόσβαση στις παρεχόμενες από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου υπηρεσίες.